Cập nhật lúc: 07:35, 26/03/2017 [GMT+7]
.

Sơn Tịnh: Chú trọng phát triển đảng viên ở nông thôn


(Báo Quảng Ngãi)- Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Vì thế, Huyện ủy Sơn Tịnh đã chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, nhất là phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2016, Huyện ủy Sơn Tịnh kết nạp được 94 đảng viên mới, trong đó có 34 đảng viên ở khu vực nông thôn. Đây cũng là năm kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn cao nhất kể từ khi thực hiện Nghị quyết 123/CP của Chính phủ về tách một số xã, phường nhập về TP.Quảng Ngãi. Như Chi bộ thôn Thế Long (xã Tịnh Phong) kết nạp 5 đảng viên mới, vượt 150% chỉ tiêu.

Chi bộ thôn Thế Long, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) tổ chức sinh hoạt định kỳ.
Chi bộ thôn Thế Long, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) tổ chức sinh hoạt định kỳ.


Bí thư Chi bộ thôn Thế Long Nguyễn Văn Thắng, nói: Những năm trước, công tác phát triển đảng viên luôn gặp khó khăn do thiếu nguồn. Chi bộ có 51 đảng viên, nhưng đa số đều lớn tuổi, ít có đảng viên trẻ. Từ thực tế đó, chi bộ nghiên cứu các giải pháp, tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị ở thôn tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, giúp công tác tạo nguồn phát triển đảng viên hiệu quả, nhất là đối tượng đoàn viên thanh niên, công nhân làm việc tại KCN Tịnh Phong, VSIP... Nhờ đó mà năm vừa qua đã kết nạp vượt chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đánh giá cao trong công tác phát triển Đảng.

Những năm trước đây, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới ở Sơn Tịnh đều đạt kế hoạch, nhưng phần lớn vẫn từ các cơ quan, đơn vị; còn ở khu dân cư tương đối ít do thiếu nguồn. Cụ thể là, quần chúng chủ yếu là thanh niên, nhưng đi làm xa nhà, việc làm không ổn định, số lượng đoàn viên thanh niên còn lại tham gia sinh hoạt ít. Ngoài ra, một bộ phận thanh niên nhận thức còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động đoàn thanh niên, chưa xác định rõ động cơ, ý chí phấn đấu vào Đảng. Các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò bồi dưỡng  đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét phát triển. Vì vậy, để từng bước tháo gỡ khó khăn này, Huyện uỷ Sơn Tịnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại 128 chi bộ nông thôn.

Theo đó, ngay từ đầu năm, các cấp uỷ cơ sở đều chủ động tiến hành rà soát số lượng đảng viên tại mỗi chi bộ, nguồn quần chúng ưu tú tại cơ sở để có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển Đảng. Phân công đảng viên phụ trách địa bàn, tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng nhân dân, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, báo cáo chi bộ để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng phù hợp. Nếu năm 2015, kết nạp được 20/73 đảng viên ở nông thôn, thì năm 2016 đã tăng lên 34/94 đảng viên ở khu vực nông thôn. Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trần Chấn Diệp cho biết, nhờ chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là khu vực nông thôn thời gian qua, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các phong trào, hoạt động của tổ chức đoàn thể tại địa phương đã thu hút nhiều quần chúng tham gia. Năm 2017, Huyện uỷ Sơn Tịnh  sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú trọng củng cố nâng cao chất lượng chi bộ khu dân cư, nhất là vùng nông thôn; đẩy mạnh bồi dưỡng phát triển đảng viên mới tại khu dân cư, đặc biệt là đội ngũ trưởng thôn, trưởng, phó các đoàn thể chính trị ở cơ sở, công nhân, bộ đội xuất ngũ...

Hiện nay, phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn là một bài toán khó với nhiều đảng bộ huyện, thành phố. Tuy nhiên, với những biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực, tin rằng Sơn Tịnh sẽ tháo gỡ được những khó khăn, từ đó tạo thêm nguồn sinh lực mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn.

Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.