Cập nhật lúc: 19:20, 10/03/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 9.3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 3. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh...

Hội nghị được nghe các chuyên đề: “Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong việc tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới”; “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế”...

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh đề nghị, báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền nội dung 2 chuyên đề trên theo tinh thần Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung tuyên truyền việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt.

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của đất nước, địa phương; những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới về thu ngân sách, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy rừng; chú trọng tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Chủ động nắm tình hình để tuyên truyền có định hướng, đúng trọng tâm; tuyên truyền phản bác lại các quan điểm sai trái, chống lại Đảng và Nhà nước ta...

Thanh Thuận
 

.