Cập nhật lúc: 10:54, 09/03/2017 [GMT+7]
.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPNVN


Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) khóa XII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) diễn ra chiều 8/3, đồng chí Nguyễn Thị thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII.
 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPNVN.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPNVN.

 

Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết số lượng, cơ cấu ủy viên Đoàn Chủ tịch. Theo đó, Hội nghị thống nhất số lượng là 33 ủy viên, tiến hành bầu 31 ủy viên, 2 ủy viên thuộc Trung ương hội sẽ được bầu bổ sung theo Điều lệ Hội.

 
Kết quả, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại Hội nghị đã bầu 31 đồng chí  vào Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Sau khi nghe chủ tọa Hội nghị báo cáo về nhân sự để bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự. 
 
Tiếp đó, 100% đại biểu có mặt đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà là Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Đồng thời các đại biểu đã bầu 4 đồng chí: Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết làm Phó Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII.
 
100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết thông qua các biên bản bầu cử Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội khóa XII.
 
Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch.
 
Theo Chinhphu.vn
.