Cập nhật lúc: 07:34, 12/03/2017 [GMT+7]
.

Chú trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã, phường


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường đạt chuẩn là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện tiêu chí xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, được Thành uỷ Quảng Ngãi tập trung triển khai trong thời gian qua.


Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ngãi Bùi Tá Huy cho biết, qua rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn cán bộ trẻ. Đồng thời, bố trí, sắp xếp lại công tác khác và giải quyết chính sách cho những cán bộ chủ chốt chưa đảm bảo chuẩn theo quy định. Thành uỷ đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, phường từng năm và nhiệm kỳ trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng địa phương. Hiện có 77 cán bộ trẻ ở các xã, phường đang học Trung cấp chính trị...

Cán bộ Phường Nghĩa Chánh giải quyết công việc cho người dân.          ảnh: BS
Cán bộ Phường Nghĩa Chánh giải quyết công việc cho người dân. ảnh: BS


Qua đó góp phần tạo động lực cho các địa phương chủ động và kịp thời trong việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo của đơn vị; góp phần từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường ngày càng hoàn thiện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến nay, đa phần cán bộ chủ chốt các xã, phường đều đạt chuẩn, trong đó có 2 người có trình độ thạc sĩ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, Thành ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường các cấp, với mục tiêu từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở. Thành uỷ chú trọng nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuẩn hóa, gắn với công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ.

Từ năm 2010, TP.Quảng Ngãi đã thực hiện có hiệu quả Đề án thu hút 20 sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi có bằng chuyên môn phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của địa phương về công tác tại các xã, phường. Qua đó đã góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho thành phố.

Để góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, từ năm 2013 - 2016, Thành ủy đã điều động, luân chuyển hai cán bộ  từ cơ sở lên thành phố và 5 cán bộ trẻ từ thành phố về giữ chức danh cán bộ chủ chốt ở các xã, phường: Nghĩa Dũng; Nghĩa Lộ, Trần Phú... để có thời gian cọ sát và trưởng thành hơn. Thành phố cũng thực hiện chuyển đổi vị trí công việc đối với cán bộ, công chức địa chính, kế toán... giữa các xã, phường để nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa phát sinh tiêu cực trong thực thi công việc.

Bí thư Đảng uỷ phường Trương Quang Trọng Lê Việt Dũng cho biết, thực hiện công tác cán bộ, phường đã đổi mới và nâng cao công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đảng ủy đã bồi dưỡng, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ hiện có. Gắn với đó là đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức theo lộ trình hằng năm và cụ thể đối với từng cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt đều đạt chuẩn theo quy định. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo ngày càng hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn để phát huy năng lực, kiến thức đã học...

“Phường căn cứ vào việc đăng ký thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu để giao nhiệm vụ. Phường sẽ kiên quyết thay thế cán bộ năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Đối với cán bộ 2 năm liên tiếp mà chỉ hoàn thành nhiệm vụ thì phường điều chuyển, bố trí công việc khác...”, ông Dũng khẳng định.

BÁ SƠN
 

.
.