Cập nhật lúc: 14:44, 25/02/2017 [GMT+7]
.
Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh:

Cán bộ, đảng viên tự soi rọi để có hành động đúng


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 41 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn đợt sinh hoạt theo chuyên đề "Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh" đến từng chi, đảng bộ trong tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Đợt sinh hoạt chuyên đề này là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2017), được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, tác động tích cực đến nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Đến ngày 15.2, toàn bộ 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Long Mai (Minh Long) đã hoàn thành việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh" theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Văn phòng HĐND tỉnh triển khai sinh hoạt chuyên đề  “Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh”.
Văn phòng HĐND tỉnh triển khai sinh hoạt chuyên đề “Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh”.


Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Mai Đinh Thanh Minh cho rằng, khác với các đợt sinh hoạt chuyên đề trước, lần này, đảng ủy xã có cách làm sáng tạo  hơn. Đó là, tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Mai Lãnh Trung với sự tham gia của 13 bí thư chi bộ trong toàn đảng bộ xã và lãnh đạo địa phương. Tại buổi sinh hoạt, đại diện cấp ủy đã khái quát, làm rõ nhận thức về "phong cách làm việc Hồ Chí Minh" gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng viên thông qua đăng ký làm theo phong cách Hồ Chí Minh sát với từng công việc cụ thể của mỗi đảng viên. Sau khi tổ chức sinh hoạt điểm, rút kinh nghiệm, tất cả các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề với tinh thần nghiêm túc.
 

"Có thể nói, đây là cách làm mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vì Trung ương không có hướng dẫn. Điểm mới của đợt sinh hoạt này là, các tổ chức cơ sở đảng đều khái quát được phong cách làm việc Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng; tổ chức thảo luận, góp ý và từng đảng viên đăng ký xây dựng hành động cụ thể. Nhờ có sự chỉ đạo chặt chẽ nên hầu hết các chi, đảng bộ đều nghiêm túc thực hiện, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII".
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  LÊ TIẾN DŨNG.

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là lề lối, cung cách, cách thức làm việc của người lãnh đạo mà đối tượng của sự lãnh đạo đó là cấp dưới, là quần chúng nhân dân. Một nét đặc sắc trong phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là, làm việc có tính khoa học và không ngừng đổi mới. Người luôn tận tâm, tận lực với công việc;  làm việc với lòng nhiệt tình cách mạng vì nước, vì dân...

Phó Bí thư Đảng bộ Sở TN&MT Đỗ Sa Trường, nói: Để góp phần xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, cần tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng và phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cốt lõi của việc "Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh". Từ đó, cụ thể hóa và xác định những yêu cầu cơ bản về phong cách làm việc của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên cho phù hợp. Đến thời điểm này, 7 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở TN&MT đã hoàn thành xong  việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề và 100% đảng viên đã đăng ký kế hoạch làm theo.

Qua kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện hết sức nghiêm túc và chất lượng. Một số cấp ủy, chi bộ có cách làm sáng tạo như tổ chức sinh hoạt điểm, mời bí thư các chi bộ đến dự để rút kinh nghiệm rồi mới tổ chức thực hiện trên diện rộng. Có tổ chức đảng mời quần chúng ưu tú, đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt chuyên đề chung với đảng viên, nhằm tạo cho quần chúng và đoàn viên thanh niên tiếp cận với chuyên đề, xây dựng chương trình hành động thực hiện có kết quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng địa phương phát triển.  Đây là cách làm mới của tỉnh, nhằm tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quảng Ngãi đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Đó là, gắn với thực hiện Quyết định 306 về Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu... Với cách làm sáng tạo đó, đã tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy tinh thần làm việc trong mỗi cán bộ, đảng viên là phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, quê hương, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
 

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.
.