Cập nhật lúc: 22:17, 23/02/2017 [GMT+7]
.

Thị trấn Chợ Chùa: Tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V


(Báo Quảng Ngãi)- Thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V vào cuối năm 2016, là niềm tự hào, nhưng đồng thời là nỗi lo của Đảng bộ, chính quyền nơi đây, vì vẫn còn nhiều tiêu chí tuy đã hoàn thành, nhưng chưa bền vững...

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Chùa Trương Quang Hà cho biết, năm 2017, Đảng bộ thị trấn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác đã đề ra. Một mặt bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn còn tập trung nghiên cứu, khảo sát những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển đô thị để ban hành các nghị quyết chuyên đề, nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ thị trấn đã đề ra. Cùng với đó là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hướng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Bộ mặt đô thị thị trấn Chợ Chùa ngày càng khang trang.
Bộ mặt đô thị thị trấn Chợ Chùa ngày càng khang trang.


Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ thị trấn Chợ Chùa đang tập trung lãnh đạo, là tiếp tục nâng cao các tiêu chí đô thị đã đạt và hoàn thiện 9 tiêu chí còn nợ của đô thị loại V. Trong đó, tiến hành quy hoạch, xây dựng các KDC, khu dân cư mới ở phía bắc Đồng Xít; kêu gọi đầu tư xây dựng chợ mới; triển khai bê tông các tuyến đường giao thông tới đồng ruộng. "Đảng bộ thị trấn mong muốn tỉnh và huyện sớm phê duyệt quy định đặt tên các tuyến đường trung tâm để thuận lợi cho quản lý hành chính. Hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, xử lý vệ sinh, môi trường... Có như vậy mới đem lại diện mạo mới cho thị trấn; xứng đáng là trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của huyện...", Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chợ Chùa Trương Quang Hà, cho biết thêm.
 

Mặc dù thị trấn Chợ Chùa được công nhận đạt đô thị loại V, song việc hoàn thiện 9 tiêu chí còn nợ của đô thị loại V là rất nặng nề. Do đó, huyện sẽ có những hỗ trợ để địa phương thực hiện các tiêu chí trên như: Tiến hành đặt tên cho các tuyến đường, ban hành Quy chế quản lý đô thị. Huy động các nguồn lực đầu tư để hoàn thiện các chỉ tiêu đạt thấp, trung bình và 9 chỉ tiêu chưa đạt. Triển khai quy hoạch và xây dựng chợ mới theo hướng xã hội hoá...”.
      Bí  thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa  Hành PHAN BÌNH.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển đô thị. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; vận động, khuyến khích nhân dân phát triển các ngành kinh tế, nhất là thương mại dịch vụ, công nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tích cực...

Hiện nay, Đảng uỷ thị trấn Chợ Chùa cũng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng đô thị theo chỉ đạo của Huyện ủy Nghĩa Hành...

Cùng với đó là chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC, nhất là CCTTHC và nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, nhằm động viên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn”. Tiếp tục triển khai thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư cấp uỷ với nhân dân, để kịp thời nắm bắt diễn biến về tình hình tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân, từ đó kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trong đó đôn đốc, khắc phục các tổ chức, cơ sở đảng yếu kém, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm tư cách năm 2016. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực để đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ trẻ để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo.

Bài, ảnh: Bá Sơn

 

.
.