Cập nhật lúc: 14:32, 22/02/2017 [GMT+7]
.

Tây Trà khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát triển


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện Tây Trà đã kiểm điểm, làm rõ những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó và bài học kinh nghiệm, để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả...

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy Tây Trà Phạm Xuân Vinh cho biết, năm 2016 cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, đời sống người dân không ngừng được nâng lên; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; sản xuất nông, lâm nghiệp còn nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Người dân chưa mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông có xu hướng tăng. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng của một số cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức... dẫn đến công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Trung tâm huyện lỵ Tây Trà.             ẢNH: XUÂN THIÊN
Trung tâm huyện lỵ Tây Trà. ẢNH: XUÂN THIÊN


Vấn đề được Ban Thường vụ Huyện ủy nhìn nhận chưa chỉ đạo làm tốt là việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các thông báo, kết luận kiểm tra... chưa kịp thời. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm trên lĩnh vực tài chính, nhưng huyện mới chỉ truy thu được 56/570 triệu đồng. Công tác CCHC còn chậm, chất lượng tham mưu hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của một số cơ quan chuyên môn chưa cao.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, viên chức chưa nghiêm. Trong năm 2016, toàn huyện có 11 đảng viên bị kỷ luật từ khiển trách đến khai trừ khỏi Đảng. Vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa cao.

Theo ông Phạm Xuân Vinh, nguyên nhân của những hạn chế trên là do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy còn hạn chế. Việc điều hành của chính quyền địa phương thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Thủ tục hành chính còn rườm rà. Một số chủ trương của cấp trên cũng như của huyện chưa được triển khai thực hiện nghiêm túc; chưa phân công cho từng cơ quan, cá nhân phụ trách chịu trách nhiệm đôn đốc, nên nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức thiếu chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, viên chức còn hạn chế về năng lực, tinh thần trách nhiệm chưa cao, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh; thiếu tích cực và chủ động trong công việc...

Từ những hạn chế và nguyên nhân được chỉ ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Tây Trà đã đưa ra nhiều biện pháp và giải pháp để tập trung khắc phục có hiệu quả trong năm 2017. Cụ thể, huyện tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, từng bước rà soát, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục CCHC, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng và xử lý thu hồi nợ đọng. Tuyên truyền, vận động nhân dân tự thân vận động trong giảm nghèo, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại qua việc đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết TƯ 4 khóa XII. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy cấp huyện và xã;  tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là bố trí những cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn và năng lực tốt. Huyện cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vị phạm Điều lệ Đảng.

Đặc biệt là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra. Tập trung đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng...

Bá Sơn

 

.
.