Cập nhật lúc: 14:43, 27/02/2017 [GMT+7]
.

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 3


(Báo Quảng Ngãi)- Để tiến tới Đại hội Hội CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2021, từ tháng 11.2016 đến nay, công tác tổ chức đại hội hội CCB cấp cơ sở đã và đang được tiến hành khẩn trương. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức hội CCB.

TIN LIÊN QUAN

Tại đại hội lần này, hội CCB các cấp và từng hội viên CCB đã  thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, cả về tư tưởng và hành động; đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới...

Đại hội cơ sở kết thúc vào cuối tháng 3

Đến cuối tháng 2.2017 đã có hơn 50% tổ chức cơ sở hội cấp xã và tương đương (trong tổng số 255 cơ sở hội) toàn tỉnh đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2021. Qua theo dõi đại hội điểm một số cơ sở, công tác đại hội đảm bảo thời gian, nguyên tắc, đặc biệt công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, nhận được sự đồng tình của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ban chấp hành Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2017-2021.
Đại biểu tham dự Đại hội Hội CCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2021.


Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Minh Giữ, cho biết: Bên cạnh nhiều cơ sở hội chuẩn bị và tổ chức đại hội vừa qua rất tốt, thì cũng có một số cơ sở hội còn lúng túng trong công tác bầu cử. Do đó, các cơ sở hội tổ chức đại hội trong tháng 3 này phải chuẩn bị chu đáo, nếu cần phải tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn về nội dung, phương pháp tổ chức bầu cử trong đại hội, hội cấp trên sẽ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, cần lưu ý việc xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực trạng kết quả nhiệm kỳ qua; báo cáo phải bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ của từng địa phương. Đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu sát với thực tế; mỗi hội, địa phương trong nhiệm kỳ có đặc điểm, nhiệm vụ khác nhau, nên không thể làm báo cáo trùng lặp. Đặc biệt, đại hội nhiệm kỳ này, mỗi hội viên và các cấp hội phải phát huy trí tuệ, bố trí thời gian tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Đây là nội dung cần thiết các cấp hội phải tham gia. Số cơ sở hội còn lại sẽ hoàn thành đại hội trong cuối tháng 3.

Đổi mới phương thức hoạt động

Nhiệm kỳ 2017-2021, đặt ra cho công tác Hội nhiều vấn đề mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên phải đổi mới mạnh mẽ về cả tư tưởng và hành động, kịp thời nắm bắt tình hình để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Để làm được điều đó thì nhiệm kỳ mới, việc lựa chọn nhân sự các cấp hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm tập trung chỉ đạo, thực hiện 3 khâu đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm của hội.

Ông Huỳnh Minh Giữ khẳng định: Để hoạt động của hội đi vào nền nếp, có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, các cấp hội phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng hội TSVM. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, vận động tuyên truyền; mọi hoạt động công tác đều phải được xây dựng kế hoạch cụ thể và có sự chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân rõ trách nhiệm và mối quan hệ công tác, luôn đổi mới và nâng cao trình độ, năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ của hội. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp hội phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo và sâu sát cơ sở, khắc phục các biểu hiện quan liêu, phô trương, hình thức và bệnh thành tích. Chủ động hướng về cơ sở, đưa mọi hoạt động của hội về cơ sở.

Hội CCB tỉnh hiện có 32.500 hội viên và 24.000 cựu quân nhân. Đây là lực lượng chính trị quan trọng trong hệ thống chính trị. Trên tinh thần đổi mới, nhiệm kỳ 2017-2021, các cấp hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đề ra, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: X.THIÊN

 

.
.