Cập nhật lúc: 10:12, 11/01/2017 [GMT+7]
.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ được Tỉnh ủy xác định là ưu tiên hàng đầu trong năm 2017. Theo nhận định của Tỉnh ủy, hiện nay năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp.

TIN LIÊN QUAN

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Điều này đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trách nhiệm và sự đổi mới

Trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát chủ đề công tác của năm; có chương trình, kế hoạch cụ thể, thường xuyên đôn đốc, trực tiếp kiểm tra thúc đẩy việc thực hiện. Sau các cuộc kiểm tra đều có kết luận, chỉ rõ những việc cần làm, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân hoàn thành tốt và ngược lại.

Đại biểu Huỳnh Chánh - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 -2016.
Đại biểu Huỳnh Chánh - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 -2016.


Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương thành các kế hoạch, chương trình hành động của địa phương để tổ chức thực hiện. Theo đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cho từng ủy viên, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Trong năm, Tỉnh ủy ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 4 Kết luận, 5 nghị quyết chuyên đề; hoàn thành kế hoạch ban hành nghị quyết, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX...  
 

“Trong năm 2017, nơi nào xảy ra khiếu nại đông người mà thủ trưởng, người đứng đầu không đứng ra đối thoại với dân, để giải quyết thì đồng chí đó phải chịu trách nhiệm”.
Bí thư Tỉnh ủy LÊ VIẾT CHỮ

Từ sự trách nhiệm và quyết liệt của Bí thư Tỉnh ủy trong chỉ đạo, nhiều  vụ việc bức xúc, nổi cộm ở các địa phương được giải quyết hiệu quả. Quảng Ngãi là địa phương được Trung ương đánh giá cao trong việc thực hiện kiểm điểm mới về ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm, nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành

Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 khóa XIX, đề cập đến vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ thẳng thắn chỉ rõ, thực tiễn năm 2016 ở nơi nào cán bộ chủ chốt vào cuộc và chỉ đạo giải quyết quyết liệt thì giải quyết rốt ráo vấn đề, chỗ nào có đùn đẩy trách nhiệm, người đứng đầu ngại khó, thiếu sự quan tâm thì ì ạch, dân không tin. Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, giải pháp quan trọng nhất vẫn là cán bộ, thủ trưởng các ngành, địa phương phải nắm vấn đề, phải sát cơ sở, phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe dân. “Trong năm 2017, nơi nào xảy ra khiếu nại đông người mà thủ trưởng, người đứng đầu không đứng ra đối thoại với dân, để giải quyết thì đồng chí đó phải chịu trách nhiệm”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tỉnh ủy đã đề ra từng nhiệm vụ cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, các cấp ủy đảng phải đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành. Phải đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; gần dân, trọng dân, vì dân. Giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường đi cơ sở, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách công việc.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Kiên quyết sàng lọc trong đội ngũ cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội...    


Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ

         

.
.