Cập nhật lúc: 14:02, 07/01/2017 [GMT+7]
.

Cải cách tư pháp ngành tòa án: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là then chốt


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2016, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu trong xét xử, TAND hai cấp tỉnh đã khẩn trương, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp; trong đó xác định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt.

TIN LIÊN QUAN

Chú trọng công tác cán bộ

 Năm 2016, công tác xây dựng đội ngũ công chức của TAND hai cấp được Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện theo hướng kiện toàn đủ các chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu; tập trung rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ thẩm phán để kịp thời bổ sung, thay thế. Theo đó, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh đã xem xét, đề nghị Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm 1 Phó Chánh án TAND tỉnh, 2 Chánh án và 4 Phó Chánh án TAND cấp huyện; bổ nhiệm lại 5 Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện; đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 2 thẩm phán trung cấp, 12 thẩm phán sơ cấp và bổ nhiệm mới 3 thẩm phán trung cấp, 8 thẩm phán sơ cấp.

Nhờ làm tốt công tác cải cách tư pháp, hiệu quả xét xử của TAND hai cấp tỉnh được nâng cao.
Nhờ làm tốt công tác cải cách tư pháp, hiệu quả xét xử của TAND hai cấp tỉnh được nâng cao.


 Thực hiện quyết định về phân cấp quản lý cán bộ TAND địa phương, Chánh án TAND tỉnh đã chủ động điều động, biệt phái thẩm phán, thư ký thuộc quyền quản lý, nhằm tăng cường cho các đơn vị có số lượng án nhiều và các đơn vị đang thiếu thẩm phán, thư ký so với yêu cầu công tác. TAND tỉnh cũng đã xây dựng Đề án thành lập các Tòa chuyên trách tại TAND tỉnh và một số tòa án cấp huyện và xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu phân bổ định biên thẩm phán Tòa án hai cấp đến năm 2020 trình Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

 Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh quan tâm, nhằm xây dựng đội ngũ công chức Tòa án hai cấp có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức tiếp tục được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh chú trọng.  Ngoài việc cử thẩm phán, thẩm tra viên và thư ký Tòa án tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do TAND tối cao tổ chức, TAND tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kết hợp với rút kinh nghiệm công tác xét xử các loại án cho toàn thể thẩm phán, thẩm tra viên và thư ký TAND hai cấp...
 
Đẩy mạnh cải cách tư pháp

 Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tiếp tục được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong tòa án hai cấp. TAND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng pháp luật, việc điều khiển phiên tòa, thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong quá trình xét xử của Hội đồng xét xử sơ thẩm để góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo cho các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, vi phạm do lỗi chủ quan của thẩm phán và hội thẩm nhân dân.

 Hiện nay, tại TAND tỉnh cũng như TAND cấp huyện, tất cả thẩm phán, thư ký đều được Chánh án phân công giải quyết tất cả các loại vụ án. Sau khi được phân công, từng thẩm phán phải xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng, báo cáo thường xuyên về tiến độ giải quyết vụ án cho lãnh đạo đơn vị. Đối với TAND tỉnh, hàng tuần, thẩm phán phải cập nhật tiến trình giải quyết các vụ án đã được phân công cho lãnh đạo thông qua phần mềm quản lý án và hộp thư nội bộ của cơ quan để bảo đảm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xét xử theo quy định, góp phần khắc phục tình trạng án quá thời hạn chuẩn bị xét xử.

 TAND tỉnh cũng đã đưa vào sử dụng Phòng tiếp dân và tiếp nhận đơn theo mô hình một cửa, bảo đảm việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, chứng cứ trong các vụ... được thực hiện nhanh, gọn, đúng quy định của pháp luật. Nhờ làm tốt công tác cải cách tư pháp, hiệu quả xét xử của TAND hai cấp tỉnh được nâng cao. Trong năm 2016, TAND hai cấp tỉnh thụ lý 4.889 vụ án các loại, đã giải quyết 4.843 vụ, đạt tỷ lệ 99%, còn lại 46 vụ (hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật).
 

Bài, ảnh: P.V
 

.
.