Cập nhật lúc: 20:09, 30/12/2016 [GMT+7]
.

Học Nghị quyết để hành động


(Báo Quảng Ngãi)- Tại hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho cán bộ chủ chốt các sở, ngành, địa phương do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Học nghị quyết không phải chỉ để biết, mà phải hành động.

  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết TƯ 4 khóa XII
    (Baoquangngai.vn)- Sáng 9.12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Kế hoạch của Bộ chính trị về thực hiện Nghị quyết này.
    .

Gần đây, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở tỉnh ta có sự đổi mới rõ nét. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết chỉ đạo phải đảm bảo chất lượng, tránh bệnh hình thức, qua loa trong triển khai học tập, quán triệt nghị quyết.

Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó đã kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động nắm tình hình, tập trung giải quyết các vụ việc bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng từng bước được đổi mới.

Mới đây, qua triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí sôi nổi, hứng khởi trong toàn Đảng, toàn dân. Người đứng đầu các cấp ủy đảng đã trực tiếp quán triệt các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Từng cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên sau khi học tập, quán triệt đã xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, có sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đạt chất lượng sẽ tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo động lực, quyết tâm chính trị cao trong hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ông Phạm Hương (80 tuổi Đảng) ở thôn Liên Hiệp 2B, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) cho rằng: “Việc học tập, quán triệt nghị quyết phải có chất lượng thì mỗi cán bộ, đảng viên mới nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, biết rõ những việc đảng viên cần phải làm theo tinh thần nghị quyết của Đảng, có vậy mới tiên phong, gương mẫu làm tốt vai trò của mình”.

Khắc phục hạn chế, quyết tâm hành động

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số nơi còn hời hợt, chất lượng chưa cao, định hướng dư luận chưa kịp thời, nội dung, hình thức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước chưa có nhiều đổi mới, thiếu tính sáng tạo. Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, trong năm 2017 sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng.

Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, các cấp ủy đảng sẽ triển khai nội dung nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, năm 2017 là năm hành động, đưa các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, của Tỉnh ủy khóa XIX vào cuộc sống. Trong quá trình triển khai quán triệt nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, ngoài tiếp thu tinh thần chung của Trung ương, của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần phải soi rọi lại thực tế của đơn vị, nêu cho được những công việc cụ thể phải làm trước mắt cũng như lâu dài.

“Nếu làm tốt như vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ vọng năm 2017 cũng như những năm đến của nhiệm kỳ, sẽ tạo ra bước thay đổi toàn diện, đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, Nhà nước, hệ thống chính trị thật sự liêm khiết, trong sạch, phục vụ tổ chức, công dân; kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh.
 

PHƯƠNG LÝ

 

.
.