Cập nhật lúc: 09:03, 27/10/2016 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 26.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Hướng dẫn 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai Chỉ thị 05 phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Khối, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung hoạt động thường xuyên của cấp ủy, đảng bộ, của cơ quan, trước hết là người đứng đầu, đảng viên, công chức.Việc tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, gắn liền với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đơn vị.  

Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VI.       
   

T.Thuận
 

.