Cập nhật lúc: 07:55, 22/07/2016 [GMT+7]
.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân


(Báo Quảng Ngãi)- Xây dựng phong cách làm việc trách nhiệm, tôn trọng và gần gũi nhân dân là mục tiêu mà đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh hướng đến từ nhiều năm qua. Đó cũng là cơ sở góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TIN LIÊN QUAN

Trách nhiệm với công việc, với nhân dân

Tại bộ phận “một cửa”  thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục luôn được cán bộ tận tình giải thích, hướng dẫn. Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch UBND thị trấn Châu Ổ cho biết: “Chúng tôi xác định rõ, để tạo niềm tin với dân, mỗi cán bộ phải tận tụy, nghiêm túc trong từng việc làm, lời nói”. Nhờ nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, nhiều năm qua thị trấn Châu Ổ luôn là địa phương đi đầu của huyện ở hầu hết các lĩnh vực.

Cán bộ xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Cán bộ xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.


Còn ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), mặc dù dân cư đông đúc, số lượng công dân đến làm các thủ tục hằng ngày tương đối nhiều, nhưng nhờ cải cách thủ tục hành chính nên người dân không còn chờ đợi, phiền hà. Ông Nguyễn Văn Hai, ở thôn Tân Mỹ vui vẻ nói: “Hồi trước, chúng tôi đi làm hồ sơ, thủ tục rất lâu, bởi bộ phận chuyên trách không có. Giờ thì rất thuận lợi, vì đã có bộ phận tiếp nhận hồ sơ, cán bộ giải quyết nhanh chóng".
 

"Thông qua việc ban hành quy định đối thoại với dân, người đứng đầu của Đảng đã thật sự đến với dân, nghe dân nói. Trong thực tiễn, nhiều việc dân đặt ra rất chính đáng, rất đúng pháp luật, nhưng do bệnh quan liêu của một số bộ phận cán bộ, nên giải quyết không đến nơi đến chốn, không kịp thời. Trong thời gian tới, tỉnh vẫn tiếp tục duy trì công tác này và các đồng chí đứng đầu phải lên lịch trình thường xuyên, không đợi đến khi có điểm nóng mới đối thoại. Đấy cũng là học tập phong cách gần dân, sát dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Đồng chí  LÊ VIẾT CHỮ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Bắt đầu từ sửa đổi lối làm việc, cán bộ công chức xã Nghĩa An được nhân dân ngợi khen. Ông Trần Ngọc Xôn-Bí thư Đảng ủy xã, chia sẻ: “Trước đây, chuyện đi trễ, về sớm hay rượu bia trong giờ nghỉ trưa ở địa phương vẫn xảy ra. Trong công việc, do bố trí không đúng chuyên môn, trình độ phần nào hạn chế nên khi giải quyết công việc không tốt, khiến người dân phiền hà.

Sau khi thực hiện chủ trương sửa đổi lề lối làm việc, đã có sự chuyển biến rõ nét. Cán bộ thực hiện đúng nội quy, nên khi người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính luôn được giải quyết nhanh chóng, chất lượng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Thái độ của cán bộ luôn chuẩn mực, nhiệt tình, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi với nhân dân".

Cùng với việc nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát tình hình thực tiễn để có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng những vấn đề đang đặt ra ở địa phương. Nhất là từ khi ban hành Quy định tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, nhiều vấn đề nhân dân phản ánh, đề nghị quan tâm giải quyết được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe, tiếp thu, trả lời và định hướng giải quyết. Qua đó, góp phần củng cố, tạo dựng niềm tin trong nhân dân với cấp ủy đảng.

Nhiều điểm mới

So với Chỉ thị 03, nội dung Chỉ thị 05 có nhiều điểm bổ sung mới, quan trọng. Bên cạnh đó, có những điểm kế thừa nhưng được thể hiện rõ hơn, sâu sắc và nhấn mạnh hơn. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nêu rõ: Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đồng thời góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Chỉ thị 05 yêu cầu gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Việc nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ ở cơ sở thân thiện và gần gũi với nhân dân mà các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đang tập trung phấn đấu sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới.


Bài, ảnh: THANH THUẬN


 

.
.