Cập nhật lúc: 21:40, 27/12/2015 [GMT+7]
.

Cán bộ lãnh đạo phải nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn


(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị trực tuyến sơ kết năm 2015 và nhìn lại 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sáng 25.12.

TIN LIÊN QUAN


Các đồng chí Lê Hồng Anh- Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác, thiết thực, hạn chế tình trạng hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt và nghiêm túc trong việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình)Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã nêu cao tính gương mẫu trên mọi lĩnh vực, thể hiện rõ trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần thái độ, phục vụ nhân dân, góp phần khắc phục suy thoái về đạo đức, chính trị trong Đảng và xã hội.

Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Việc thực hiện Chỉ thị cũng góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ cở đảng.

Ở nhiều địa phương đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, nhất là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”…

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Hồng Anh- Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, việc nêu gương còn bị xem nhẹ, vẫn còn biểu hiện thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung “làm theo” , phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng, gắn việc thực hiện Chỉ thị với yêu cầu những điều đảng viên không được làm, thực hiện Nghị quyết TW4.

Đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, tăng cường chỉ đạo một cách chủ động, giải quyết dứt diểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nêu gương phải cụ thể, toàn diện từ việc nhỏ đến việc lớn.Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.