Cập nhật lúc: 13:52, 25/11/2015 [GMT+7]
.

Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở


(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.11, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 17 năm thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và sơ kết 5 năm thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phó  Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì Hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể nhân dân. Bước đầu, quyền giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với những hoạt động của chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước được phát huy.

Chính quyền cơ sở thực hiện tốt các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ; công khai, minh bạch trong điều hành, quản lý đã góp phần ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, sách nhiễu, cửa quyền của một số cán bộ cơ sở đối với nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.


Hầu hết cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, công khai tài chính hàng năm theo quy định; gắn việc thực hiện QCDC với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng, ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý công việc và niêm yết công khai để tổ chức và công dân biết.

Công tác tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ được tiến hành dân chủ, đúng quy trình. Quyền được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về vấn đề người đứng đầu cơ quan phải công khai được tôn trọng.

Qua thực hiện QCDC, hiệu lực, hiệu quả công việc của các đơn vị hành chính, sự nghiệp được nâng lên; công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm hơn.

Việc thực hiện dân chủ ở các doanh nghiệp được phần lớn người sử dụng lao động và người lao động đồng tình, ủng hộ. Đa số doanh nghiệp đã công khai về phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị; chế độ, chính sách của Nhà nước, của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế tiếp xúc, dối thoại tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh và đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh với nhân dân đã góp phần đa dạng hóa việc thực hiện dân chủ ở các cấp, ngành, thúc đẩy việc thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả hơn.

Qua 17 năm thực hiện Chỉ thị 30 gắn với việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh đã góp phần tạo nên động lực phát triển kinh tế- xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn hạn chế. Nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức cũng như lãnh đạo một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở còn hạn chế.

Việc thực hiện ở nhiều nơi chưa đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, thủ tục còn rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân, chưa thực sự phát huy quyền dân chủ của người lao động.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa, minh bạch thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Gắn việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp…

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.