Cập nhật lúc: 18:52, 16/08/2015 [GMT+7]
.

Tiếng nói từ cơ sở


(Báo Quảng Ngãi)- Việc tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nhằm phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà. Qua đó, cũng góp phần nâng cao chất lượng của Văn kiện Đại hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Phóng viên Báo Quảng Ngãi đã lược ghi một số ý kiến góp ý từ cơ sở
 

 Thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ là vấn đề được người dân rất quan tâm khi góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIX.
Thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ là vấn đề được người dân rất quan tâm khi góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

*Ông Ngô Minh Đức, ở tổ dân phố 9, phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi.
Qua đọc, nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tôi nhất trí với bố cục, nội dung, các vấn đề lớn của dự thảo; cơ bản đồng tình với những đánh giá về thành tựu, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong 5 năm qua mà Báo cáo chính trị đã đề cập. Dự thảo Báo cáo có tính khái quát cao, phân tích sâu sắc bằng những số liệu cụ thể.

Tuy nhiên, tôi xin góp ý vào một số vấn đề cụ thể sau: Thứ nhất là, một số chỉ tiêu phải cân nhắc lại, vì Nghị quyết XVIII đưa ra một số chỉ tiêu quá cao nên không thực hiện được. Do đó phải cân nhắc sao cho vừa phải, sát thực tiễn, không chạy theo thành tích. Ví dụ chỉ tiêu về y tế là tăng số giường bệnh, bác sĩ/đầu người dân cũng tốt, nhưng theo tôi chưa cần thiết. Vì hiện nay cái mà người dân quan tâm là thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ và trang thiết bị. Thứ hai là, về nguồn nhân lực,  tỉnh cần có giải pháp hữu hiệu hơn nữa để thu hút người tài về làm việc ở tỉnh. Có chế độ khuyến khích đào tạo, tài trợ học bổng cho học sinh giỏi là con nông dân, người lao động bình thường. Nếu không giải bài toán này thì người tài giỏi không mặn mà về quê làm việc, phục vụ quê hương.

*Ông Bùi Đường ở tổ dân phố 2, thị trấn La Hà (Tư Nghĩa)
Tôi thống nhất cao với đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và phấn khởi trước thành tích đạt được qua thực hiện lĩnh vực giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, tôi cho rằng chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm trong nhiệm kỳ đến là không khả thi, vì hiện nay toàn tỉnh chúng ta có đến 6 huyện nghèo và cơ bản vẫn là một tỉnh nông nghiệp. Do đó trong phần giải pháp, tôi kiến nghị cần có bổ sung “liên kết giữa các nhà” và “đầu ra cho nông sản”, tránh tình trạng nông dân bị tư thương ép giá như hiện nay.

Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh có chương trình cụ thể về giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường, vì thực tế là sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng nhiều, gây lãng phí nguồn nhân lực có chất lượng. Đồng thời, để chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn thì tỉnh cần nâng cao chất lượng các trường dạy nghề.

*Ông Lê Văn Ngọc ở thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức (Nghĩa Hành)
Tôi rất ấn tượng và thống nhất cao với dự thảo Báo cáo chính trị. Tuy nhiên, tôi cũng xin tham gia vài ý kiến nhỏ là cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục – đào tạo một cách toàn diện. Về lĩnh vực xây dựng Đảng, giải pháp đề ra là “Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội” nhưng cũng cần “kịp thời cung cấp thông tin chính thống, khách quan, chính xác để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng bản chất các vấn đề”.

Từ thực tế cơ sở cho thấy, để thực hiện vấn đề chiến lược “gắn bó máu thịt với nhân dân” cần ghi rõ trong công tác xây dựng Đảng 3 vấn đề: Phải làm tốt công tác cán bộ, có cơ chế để nhân dân tham gia vào công tác cán bộ ở các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở; chỉ đạo thực hiện đầy đủ pháp lệnh, Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai các vấn đề nổi cộm bao gồm khen thưởng, kỷ luật... Làm tốt điều đó chắc chắn sẽ tăng cường lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Thanh Thuận
(lược ghi)

 

.