Cập nhật lúc: 13:35, 19/08/2015 [GMT+7]
.

Kết quả hoạt động sau 02 năm tái lập của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 2961-QĐ/TU, ngày 21-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quy định 3530-QĐ/TU ngày 04-12-2013. Qua 02 năm hoạt động, Ban đã chủ động xây dựng Chương trình công tác, tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.   

TIN LIÊN QUAN

Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đầu mối trực thuộc Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Quy chế làm việc của Ban Nội chính Tỉnh uỷ và chủ động tham mưu Ban Thường vụ ban hành một số cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động của Ban đi vào ổn định; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản Chỉ đạo các huyện, thành ủy phân công trong thường trực huyện ủy, thành ủy và cán bộ phụ trách công tác nội chính và phòng chống tham nhũng ở địa phương.

Đến nay có 14 huyện ủy, thành ủy đã phân công cụ thể đồng chí bí thư, hoặc phó bí thư các huyện, thành ủy và cán bộ phụ trách công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 

Thường trực Tỉnh uỷ và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa và phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Thường trực Tỉnh uỷ và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa và phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

 
Ban chủ động phối hợp tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản quan trọng phục vụ việc lãnh, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; như: Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Thường trực Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Quy chế mua tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy trong công tác tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham mưu định hướng chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc, vụ án điểm, nổi cộm, phức tạp, kéo dài dư luận quan tâm. Ban đã tham mưu chỉ đạo xử lý trên hàng trăm đơn, thư gửi được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến và Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp nhận, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát và đã tiến hành 09 cuộc kiểm tra, 04 cuộc giám sát đối với các huyện ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng các cơ quan khối nội chính và những cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ quản lý về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, yêu cầu...
 
Hàng năm, Ban Nội chính Tỉnh uỷ thẩm định các Chỉ thị trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối với công tác quản lý sử dụng đất lâm nghiệm và giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác Hội luật gia; Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đề án thành lập Sở phòng cháy chữa cháy; các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, Bộ Đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
 
Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham gia ý kiến đối với việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp gồm 7 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ chuẩn bị thi tuyển vào các chức danh phó giám đốc các sở, ngành.
 
Hoạt động của Ban nội chính Tỉnh ủy ngày càng có chuyển biến tích cực; số lượng, chất lượng và hiệu quả đã góp phần quan trọng giúp cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Ngãi xác định tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, nắm chắc tình hình, tăng cường phối hợp với các ngành trong khối nội chính, các cấp ủy, tổ chức đảng, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Phan Thành Long
 

.