Cập nhật lúc: 21:18, 12/08/2015 [GMT+7]
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Trà lần thứ III, nhiệm kỳ 2015- 2020


(Baoquangngai.vn)- Sáng 12.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tây Trà lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc.  Dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Minh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và 198 đại biểu, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của 31 tổ chức, cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Tây Trà nêu rõ: Nhiệm kỳ 2010-2015, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô từng bước được nâng lên. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, nhiều công trình đưa vào sử dụng có hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển và dân sinh. 
 
Giai đoạn 2010-2015, giá trị sản xuất tăng bình quân 17,2%/năm, trong đó, nông - lâm nghiệp tăng 3,55%, công nghiệp - xây dựng tăng 29,97% và thương mại - dịch vụ tăng 81,6%. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, công tác đầu tư toàn xã hội ngày càng được quan tâm, tổng nguồn vốn huy động xã hội trong 5 năm qua đạt 1.424 tỷ đồng. 
 
Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, bộ mặt nông thôn của huyện từng bước thay đổi, đến nay, có 7/9 tuyến đường giao thông từ huyện về trung tâm xã được nhựa hóa; 30 tuyến đường từ xã về thôn được thông suốt; hệ thống điện được đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, đến nay 9/9 xã được phủ lưới điện quốc gia, với 89,2% số hộ được sử dụng điện. 
 
Hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư xây dựng, đến nay có 66% số phòng học được xây dựng kiên cố. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Công tác giảm nghèo và chính sách dân tộc thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 5,68%, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 53,89%, vượt Nghị quyết 6,11%. 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
 
Cùng với đó, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác nội chính được thực hiện tốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp từng bước được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được một số kết quả; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường…  
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội của huyện Tây Trà vẫn còn nhiều khó khăn so với các địa phương trong tỉnh, do đó, giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ huyện Tây Trà tiếp tục đề ra nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng bình quân 8 - 9%/năm. 
 
Đồng thời, huyện cũng sẽ tập trung các nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng trung tâm huyện để đến năm 2020 đạt các tiêu chí đô thị loại V; 100% tuyến đường huyện đến trung tâm xã được cứng hóa đảm bảo thông suốt; 60% đường xã về thôn được bê tông theo chuẩn nông thôn mới. Bình quân mỗi năm giảm 5% hộ nghèo, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 30%. Hằng năm có  từ 45% - 50%  tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ huyện Tây Trà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh nhấn mạnh: Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tây Trà đạt được sau hơn 10 năm thành lập, nhất là nhiệm kỳ qua, đã tạo ra một diện mạo mới, là những tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong 5 năm đến. 
 
Song cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng Tây Trà vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Kinh tế có sự phát triển nhưng thiếu những nhân tố có tính đột phá và chưa thực sự bền vững. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đầu tư một số công trình hiệu quả thấp. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chất lượng dân số… còn thấp; giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế.
 
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị, trong 5 năm đến, giảm nghèo nhanh và bền vững vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của huyện, do đó Đảng bộ huyện Tây Trà phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên các nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ này. Cả hệ thống chính trị từ cơ sở đến huyện phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và phải bền bỉ, kiên trì thực hiện với tinh thần chủ động, không trông chờ, ỷ lại. 
 
Do vậy, huyện cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, ưu tiên nguồn vốn cho phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao dân trí, hạn chế đầu tư các công trình chưa cần thiết, bảo đảm phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong quá trình thực hiện, nhiệm vụ giảm nghèo của huyện phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể và đồng bộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
 
Đồng thời, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mạnh mẽ sản xuất nông, lâm nghiệp. Chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông, lâm nghiệp có trọng tâm, trọng điểm gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, lao động, tài nguyên rừng. Quy hoạch sản xuất, quy hoạch dân cư, tìm các mô hình sản xuất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Huy động các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên những công trình tác động trực tiếp đến phát triển các ngành kinh tế, giảm nghèo và nâng cao dân trí. Chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tạo điều kiện cho người dân trao đổi, mua bán được thuận lợi.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh cũng lưu ý huyện Tây Trà cần chú trọng giáo dục - đào tạo, đây là nền tảng để tiến tới xóa bỏ nhận thức, tư duy và những tập quán sinh hoạt, sản xuất lạc hậu. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế để người dân tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế một cách tốt nhất.  Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trong huyện; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị, Đảng bộ huyện Tây Trà tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Tin, ảnh: N.Đức
 
 
 
.