Cập nhật lúc: 21:54, 01/08/2015 [GMT+7]
.

Công tác tuyên giáo góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế -xã hội


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện tốt  Quyết định 221 của Ban Bí thư Trung ương về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước các cấp, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các đợt thi đua theo từng chuyên đề được tổ chức đạt nhiều kết quả.

TIN LIÊN QUAN

Với phương châm: "Thi đua phải thật sự trở thành động lực của phong trào cách mạng", những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu, tìm tòi đổi mới công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng đạt nhiều kết quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Từ năm 2010 đến nay đã có trên 249 nghìn lượt đảng viên tham dự các lớp học Nghị quyết, chiếm gần 94% số lượng đảng viên, tăng 4% so với năm 2010. Đồng chí Trịnh Công Nhận - Trưởng Phòng Giáo dục lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Từ phong trào thi đua này đã tạo nên động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm việc có trách nhiệm hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hải tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hải tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.


Mỗi cán bộ, đảng viên, phòng, ban đều đăng ký một phong trào thi đua yêu nước thiết thực gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với khẩu hiệu “thi đua đi trước, đi cùng và đi sau", Phòng Tuyên truyền -Báo chí - Xuất bản đã kịp thời ban hành, hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo các địa phương, các cơ quan tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trước những vấn đề "nhạy cảm", tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để xảy ra các "điểm nóng" bất ngờ, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra trong giai đoạn 2010-2015.

Đồng chí Đinh Anh Tuấn- Trưởng Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản cho biết: Trong 5 năm qua, chúng tôi luôn nêu cao ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình như khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, phòng đã chủ động biên tập các tài liệu, chuyển đến các cơ quan, tuyên truyền để nhân dân đồng lòng, chung sức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Xác định vai trò quan trọng trong định hướng truyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Qua học tập đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về học tập và làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay trong học tập và làm theo lời Bác.

Nhờ phát động các phong trào thi đua sát, đúng với tình hình thực tế, có kiểm tra, giám sát, đánh giá, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành khối lượng lớn công việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Đảng, đề xuất giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội, uốn nắn những nhận thức lệch lạc và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, trong giai đoạn 2010-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và của tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân của Ban Tuyên giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động, công nhận tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Trung ương và của tỉnh.

Bài, ảnh: T. THANH
 

.
.