Cập nhật lúc: 19:48, 22/07/2015 [GMT+7]
.

Góp phần lan tỏa đạo đức Hồ Chí Minh


(Báo Quảng Ngãi)- Nêu gương người tốt, việc tốt, kịp thời phản ảnh những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng không những góp phần làm lan tỏa đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội mà còn giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về việc học và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay.

TIN LIÊN QUAN

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho từng giai đoạn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động sáng tác về đề tài này, xem đây là một công việc quan trọng trong công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải sáng tác quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học  tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II - 2015.
Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải sáng tác quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II - 2015.


Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy, Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, Hội VHNT tỉnh... đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng các chuyên mục “Nói và làm”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nét đẹp đời thường”…để tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục về ý nghĩa, mục đích việc học tập và làm theo Bác; những kết quả và tác động tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 03 đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) -“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đội ngũ đảng viên, phóng viên của các cơ quan báo chí đã tích cực bám sát cơ sở, phong trào, từng lĩnh vực cụ thể để phát hiện, giới thiệu; tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đã có những bài viết, phóng sự có sức lay động mạnh đối với người đọc, người nghe và xem đài.

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét: Để tuyên tuyền, cổ vũ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Trong đó, phải khẳng định rằng, hoạt động sáng tác về đề tài học tập và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng đã mang lại hiệu ứng tích cực, làm cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều việc làm sáng tạo, nhiều gương điển hình đã được phản ánh kịp thời.

Từ năm 2011 -2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp nhận hàng trăm tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phản ánh nhiều góc độ, góc nhìn khác nhau của lĩnh vực đời sống, góp phần làm cho tư tưởng của Bác thêm thấm sâu, lan rộng trong toàn xã hội. Qua 2 đợt sơ kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao thưởng cho 30 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có chất lượng về nội dung thông tin và giá trị nghệ thuật cao. Đồng thời lựa chọn 10 tác phẩm tiêu biểu dự thi ở cấp Trung ương và đã có 3 tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật được Ban Chỉ đạo Trung ương trao giải, gồm: 2 giải C cho tác phẩm âm nhạc “Nhớ ơn Bác Hồ” của nhạc sĩ Đinh Thiên Vương và tác phẩm báo in “Lấy dân làm gốc” của nhà báo Thanh Thuận - Xuân Hiếu (Báo Quảng Ngãi); giải B cho tác phẩm phát thanh “Học Bác lắng nghe dân” của nhà báo Kiều Hoanh (Đài PT- TH Quảng Ngãi).

Kết quả đó đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nói chung, đảng viên, CB,CCVC trong toàn Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hiểu, ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác để tự phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 

.