Cập nhật lúc: 11:11, 07/04/2015 [GMT+7]
.

Phát huy dân chủ trong Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được tiến hành từ đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Theo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chủ trương này tiếp tục được thí điểm. Điều này nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân vì đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể.
 
Theo Hướng dẫn 24 của Ban Tổ chức Trung ương đã nêu rõ: Một trong những nhiệm vụ của đại hội đảng bộ cơ sở là bầu cấp uỷ. Việc đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư chưa được quy định trong Điều lệ Đảng nên cần thực hiện thí điểm. Việc thực hiện chủ trương này nhằm rút kinh nghiệm trong việc mở rộng dân chủ trong bầu cử của Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên. Cùng với đó là phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng của cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, trong Kế hoạch số 109 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Bỏ phiếu bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông-Vận tải.
Bỏ phiếu bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông-Vận tải.


Là một trong hai đơn vị của TP.Quảng Ngãi được chọn chỉ đạo điểm tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thực hiện thí điểm việc bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội, Đảng bộ phường Nguyễn Nghiêm xác định chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tiến hành đại hội, nhất là về công tác nhân sự.

Các bước trong quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội được ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường chủ động triển khai nghiêm túc. Do đó, tại Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra mới đây, theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi và đại biểu của các đảng bộ cơ sở khác thì việc bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, cũng như việc tiến hành các nội dung công việc của đại hội đều được thực hiện rất tốt. Cụ thể là việc bầu cử đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, nguyên tắc của Đảng.

Việc bầu cấp uỷ đã đảm bảo có số dư theo quy định của cấp trên (danh sách 17 bầu lấy 15). Các đồng chí được bầu vào ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng uỷ phường đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng chí Lê Hồng Nông - Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Nghiêm cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp uỷ đã thực hiện đúng Điều lệ, quy chế bầu cử trong Đảng. Đặc biệt, việc bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ và toàn thể cán bộ, đảng viên. Quá trình chuẩn bị nhân sự và kết quả bầu cử tại đại hội cho thấy cán bộ, đảng viên đã rất công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; hoàn toàn không có tư tưởng cá nhân, cục bộ hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Các đồng chí được bầu vào cấp uỷ và các chức danh trong Đảng uỷ đều đáp ứng được các tiêu chuẩn, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín và tư duy đổi mới, sáng tạo. Trong đó, các đồng chí được bầu vào vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ đã thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, sự cống hiến, được nhân dân và cán bộ tín nhiệm cao.

Toàn tỉnh có gần 70% đảng bộ cơ sở chọn tổ chức đại điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Kết quả bầu chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy hầu hết đều đạt được sự tín nhiệm cao (bí thư đạt từ 85-100% phiếu tín nhiệm; phó bí thư đạt từ 88-100% phiếu tín nhiệm).

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 

.