Cập nhật lúc: 11:07, 07/04/2015 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Hội nghị BCH Đảng bộ khối lần thứ 25


*Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 6.4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 25 (mở rộng); tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;  tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Võ Xuân Huyện đã trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tại hội nghị,  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã đánh giá công tác quý I.2015.  Theo đó, các DN trong khối đã tập trung triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động cũng như các chính sách an sinh xã hội. Đảng ủy Khối đã triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo thành công đại hội điểm ở hai đảng bộ cơ sở trực thuộc…

Cũng trong sáng 6.4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên về ý thức, trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc... Các đơn vị đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã trao huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên; trao giấy khen cho 13 tập thể đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2014; tặng giấy khen cho 14 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bá Sơn
 

.