Cập nhật lúc: 14:10, 11/04/2015 [GMT+7]
.

Đảng bộ BQL KKT Dung Quất: Nhiệm kỳ đột phá


(Báo Quảng Ngãi)- Việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Dung Quất lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 và Nghị quyết Đại hội các cấp  được diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều biến động, tuy nhiên Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy BQL KKT Dung Quất luôn tích cực và chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

TIN LIÊN QUAN

Vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết

Dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của kinh tế trong nước tác động không nhỏ đến kết quả thu hút, triển khai của các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, song trong 5 năm qua, Ban đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 50 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 62.155 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD. Nhờ đó đến nay, tại KKT Dung Quất có 128 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (còn hiệu lực) với tổng vốn đăng ký trên 10,5 tỷ USD. Tổng giá trị vốn thực hiện đạt 60% vốn đăng ký đầu tư.

NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đã tạo bước nhảy vọt cho KKT Dung Quất trong 5 năm qua.
NMLD Dung Quất đi vào hoạt động đã tạo bước nhảy vọt cho KKT Dung Quất trong 5 năm qua.


Trong 5 năm qua, tổng vốn ngân sách nhà nước bố trí đầu tư hạ tầng KKT Dung Quất trên 1.970 tỷ đồng. Qua đó, Ban đã đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình và hiện đang triển khai các dự án hạ tầng, nhằm tạo sức bật cho Dung Quất trong những năm đến. Đó là các dự án đường Võ Văn Kiệt giai đoạn 2, cầu Trà Bồng, đường Trì Bình - cảng Dung Quất, đường trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường... Đồng thời, triển khai 2 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất.

Giai đoạn 2011-2015, tại KKT Dung Quất dự kiến có 18 dự án đi vào hoạt động, lũy kế đến cuối năm 2015 có khoảng 80 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động. Sản lượng hàng hóa qua cảng khoảng 25 triệu tấn/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết 01-NQ/TU là 25 triệu tấn/năm). Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 115.817 tỷ đồng (vượt gần 16% chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ Ban). Kim ngạch xuất khẩu đạt 26.695 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD (vượt 73% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Ban). Thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 28.000 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 01-NQ/TU là 16.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ Ban là 8.000 tỷ đồng). Đây được xem là giai đoạn đột phá của KKT Dung Quất khi đóng góp chủ yếu vào nguồn thu của tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm hơn 80% của cả tỉnh.
 

Tăng cường phát triển Đảng
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cử 105 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị Kết nạp Đảng và 44 đảng viên dự bị học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Qua đó, đã đề nghị kết nạp vào Đảng 68 quần chúng và đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 29 đảng viên dự bị.

Chú trọng khâu cán bộ

Để đạt những thành quả nêu trên, Đảng ủy luôn chú trọng đến công tác cán bộ trên tất cả các mặt. Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là việc tổ chức các đợt học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề. Phối hợp với lãnh đạo Ban xây dựng và ban hành quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân viên, trên cơ sở đó các chi bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ căn cứ vào chuẩn mực trên để thực hiện.

Thường xuyên tổ chức đánh giá và sơ kết kết quả thực hiện bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên tại chi bộ và đơn vị, xem đây là một trong những nội dung sinh hoạt của chi bộ, là việc làm thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, đảng viên và là cơ sở đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Đặc biệt, sau khi thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), ý thức của đảng viên và quần chúng trong việc tham gia học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên, tạo nên sự nhất trí, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch của Ban và Đảng ủy; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, cùng với lãnh đạo Ban triển khai thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tham gia tích cực với tập thể lãnh đạo Ban trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc và thực hiện sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đi đôi với việc thực hiện tốt công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn cho cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, trong năm 2014 Đảng ủy cùng lãnh đạo Ban đã đề xuất tổ chức lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho 70 cán bộ chủ chốt và trong diện quy hoạch cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý trong năm 2014 - 2015.

Cùng với đó là, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao, gắn hoạt động của các tổ chức đoàn thể với nhiệm vụ của Ban Quản lý. Nhờ đó, hoạt động của các tổ chức đoàn thể từng bước đi vào nền nếp, đã thực hiện tốt vai trò quan trọng của mình nhằm phát huy và nâng cao quyền làm chủ của người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Giữ vai trò đầu tàu

Được đánh giá là một trong những khu kinh tế tiên phong và thành công trong cả nước, đây là cơ sở để tiếp tục phát triển KKT Dung Quất từng bước trở thành những hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị - công nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và làm động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực miền Trung và cả nước. Đặc biệt, hiện nay nhiều dự án có quy mô lớn sẽ được triển khai, sẽ tạo ra sự lan toả trong đầu tư phát triển của KKT Dung Quất trong giai đoạn 2015 đến 2020.

 Cầu Trà Bồng được đầu tư mới hoàn thành trong năm 2016 sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng để KKT tiếp tục phát triển. Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể cầu Trà Bồng.
Cầu Trà Bồng được đầu tư mới hoàn thành trong năm 2016 sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng để KKT tiếp tục phát triển. Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể cầu Trà Bồng.


Trong nhiệm kỳ 2015-2020, KKT Dung Quất tiếp tục phát triển theo hướng là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất, năng lượng; các ngành công nghiệp có quy mô lớn bao gồm: Luyện cán thép, đóng và sửa chữa tàu biển, công nghiệp cơ khí, các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác hiệu quả cảng nước sâu Dung Quất, sân bay Chu Lai.

Ông Lê Văn Dũng-Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng BQL KKT Dung Quất cho biết, Dung Quất phấn đấu thu hút đầu tư trong nhiệm kỳ đạt khoảng 2 - 3 tỷ USD, vốn thực hiện đầu tư lũy kế đến cuối nhiệm kỳ đến đạt khoảng 7 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 3-4%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn vào năm 2020 đạt 32.000 tỷ đồng. Hàng hoá thông qua cảng khoảng 18 triệu tấn/năm. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 20.000 lao động. Bên cạnh đó, phát triển đô thị Vạn Tường đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV, phát triển đô thị Dốc Sỏi đạt một số tiêu chí của đô thị loại V. Ngoài ra, phấn đấu kết nạp ít nhất 30 đảng viên mới. Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp vi phạm kỷ luật. 100% đảng viên thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đấy là nền tảng để đến năm 2025, KKT Dung Quất trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một trong những đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng khu vực miền Trung và Tây Nguyên và là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.


Bài, ảnh: HOÀNG TRIỀU


 

.
.