Cập nhật lúc: 17:10, 09/04/2015 [GMT+7]
.

Đảng bộ bộ phận Nhà máy Bia Dung Quất: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ bộ phận Nhà máy Bia Dung Quất đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, tập thể đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp từ Đảng ủy, lãnh đạo Công ty CP Đường Quảng Ngãi, đặc biệt với sự sáng tạo, năng động trong quản lý, điều hành của Đảng ủy, ban điều hành nhà máy, 5 năm qua, Nhà máy Bia Dung Quất đã không ngừng nâng cao, cải tiến chất lượng mẫu mã sản phẩm và dịch vụ kinh doanh, chính sách bán hàng linh hoạt, chương trình kích thích tiêu thụ hợp lý đã thu hút được sự tín nhiệm của khách hành trong và ngoài tỉnh. Qua đó đã tạo được động lực và những điều kiện quan trọng để Đảng bộ và Nhà máy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội Đảng bộ bộ phận nhà máy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra.


Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh có năm không đạt được chỉ tiêu sản lượng như kế hoạch Tổng Giám đốc Công ty giao cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Hội nghị người lao động hằng năm của Nhà máy đề ra. Tuy nhiên giai đoạn 2010-2015, sản lượng tiêu thụ đạt trên 289.846.290 lít; tăng trưởng bình quân hằng năm vẫn đạt trên 11%. Từ năm 2013, Nhà máy đưa vào sử dụng khai thác dự án đầu tư chiều sâu, mở rộng nâng công suất sản xuất từ 50 triệu lít/năm lên 100 triệu lít/năm với dây chuyền thiết bị hiện đại, tự động hóa nhiều khâu quan trọng để phục vụ mục tiêu nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sản lượng sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, các chỉ tiêu cơ bản về tài chính đều tăng trưởng qua từng năm hoạt động và doanh thu đạt được từ năm 2010-2014 là 3.365,88 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1.242 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động gần 9 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiễn - Bí thư Đảng bộ bộ phận nhà máy cho biết: Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo. Hiện nay, đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc với 71 đảng viên (chiếm 27,62% lao động toàn nhà máy). Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã phát triển 31 đảng viên mới và 50 quần chúng được bồi dưỡng về Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về kỹ năng quản trị sản xuất - kinh doanh, tài chính. Qua đó, đã xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực quản lý, điều hành, có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4/4 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ bộ phận nhà máy được công nhận trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Đây là kết quả của sự đồng thuận, thống nhất cao giữa Đảng ủy, Ban giám đốc và các tổ chức hội, đoàn thể, đảng viên, người lao động trong nhà máy, qua đó xây dựng thành khối đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu chung “vì lợi ích của doanh nghiệp, cổ đông, Nhà nước và người lao động”. “Năm năm tới tiếp tục là những năm cạnh tranh quyết liệt giữa các hãng bia trên thị trường cả nước; giá cả nguyên liệu, vật tư đầu vào của sản xuất bia biến động. Tuy nhiên, tôi tin rằng với sự chỉ đạo và nền tảng từ Công ty, nhà máy đủ cơ sở về nguồn lực để phát triển ổn định và bền vững”, đồng chí Nguyễn Đức Tiễn nói.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ bộ phận nhà máy đã xác định mục tiêu trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường hiệu quả quản lý điều hành của chuyên môn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. Trên cơ sở đó, nhà máy sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu cụ thể như sản lượng tiêu thụ đạt 415 triệu lít; doanh thu tương ứng sản lượng tiêu thụ; thu nhập bình quân của người lao động gần 10 triệu đồng/tháng.

Thanh Thuận
 

.
.