Cập nhật lúc: 17:39, 10/03/2015 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 70 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11.3.1945 – 11.3.2015):

Ba Tơ trên đường phát triển


(Baoquangngai.vn)- Cách đây tròn 70 năm, ngày 11.3.1945, Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã nổ ra và giành thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa chứng tỏ tính đúng đắn của những nhận định hết sức tài tình sáng suốt, khoa học của Trung ương Đảng ta.

TIN LIÊN QUAN

*Ý nghĩa sâu sắc, giá trị to lớn

Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là một cuộc khởi nghĩa từng phần, tạo điều kiện thuận lợi để tiến lên Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám (1945). Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đã chính thức khai sinh ra chính quyền và lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của nhân dân Quảng Ngãi, đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ huy trực tiếp của Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Thắng lợi cuộc khởi nghĩa đã có những ảnh hưởng to lớn, sâu xa và thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần cách mạng, khí thế đấu tranh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các địa phương lân cận. Đội Du kích Ba Tơ được xác định là tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

 

DSC_0635.JPG
 


Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu, của sự năng động, sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng và nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, là sự thể hiện sinh động về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường và bất khuất, của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí căm thù địch của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

 * Những thành tựu nổi bật     

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc Ba Tơ đã vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên giành những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là từ năm 1986 đến nay huyện Ba Tơ đã có những bước phát triển vượt bậc.

Kinh tế liên tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư, xây dựng phục vụ yêu cầu phát triển; cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân địa phương. Năng suất lúa của huyện đạt 45,35 tạ/ha, cao nhất so với các huyện miền núi của tỉnh và đảm bảo lương thực trên địa bàn huyện. Lương thực bình quân đầu người đạt 400,71kg/người/năm.

Công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được chú trọng. Diện tích đất trồng rừng sản xuất được phủ xanh bằng cây keo nguyên liệu, với diện tích trồng và khai thác hàng năm khoảng 4.000 ha. Hệ thống giao thông mở rộng thông suốt, đến nay có 20/20 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm, 90% số thôn có đường ô tô, 20/20 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất và đời sống. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có những bước phát triển, đổi thay đáng kể; huyện đã hoàn thành và giữ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 5 trường đạt chuẩn quốc gia; 20/20 xã, thị trấn có trạm y tế có biên chế bác sĩ.

Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả, hàng năm giảm từ 5-7%. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 28,17%; số hộ có đời sống kinh tế khá trở lên chiếm hơn 50%; hộ có thu nhập trung bình chiếm trên 20%; đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 22,9 triệu đồng, quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng mở rộng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể với nhân dân. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh giảm nghèo.

Tự hào kỷ niệm 70 năm khởi nghĩa Ba Tơ, phát huy truyền thống của huyện 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới), trong thời gian đến, Đảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ; nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giải quyết tốt các vấn đề văn hoá, xã hội. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, giải quyết việc làm, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; góp phần cùng nhân dân các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.                                                          

Tuấn Anh

 

.