Cập nhật lúc: 14:32, 29/12/2014 [GMT+7]
.

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đạt hiệu quả, góp phần đơn giản hóa nhiều TTHC. Việc công bố, công khai TTHC diễn ra thường xuyên đã góp phần đẩy mạnh công khai, minh bạch hóa TTHC đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

TIN LIÊN QUAN

Đơn giản hóa TTHC

Chỉ tính riêng trong năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 14 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 12 sở, ban, ngành, với 285 TTHC, trong đó có 144 TTHC mới ban hành, 109 TTHC sửa đổi, bổ sung và 32 TTHC bãi bỏ. Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện đăng nhập toàn bộ TTHC sau khi được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia để thực hiện công khai, minh bạch việc tổ chức thực thi TTHC đến người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, UBND tỉnh hướng dẫn 9 sở, ban, ngành tổ chức rà soát, đơn giản hóa 87 TTHC, nhóm TTHC và quy định liên quan đến TTHC.

 

Bộ TTHC được niêm yết công khai tại Sở Tư pháp.
Bộ TTHC được niêm yết công khai tại Sở Tư pháp.


Ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát TTHC Sở Tư pháp, cho biết: Các yêu cầu về đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC trên một số lĩnh vực như chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chứng thực bản sao, đầu tư, thuế… theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đều được UBND tỉnh chỉ đạo và Sở Tư pháp tham mưu tổ chức thực hiện đạt kết quả. Nhận thức và sự quan tâm của các cấp, ngành và xã hội đối với vai trò của công tác kiểm soát TTHC có sự thay đổi rất lớn so với trước đây, tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC, đặc biệt là cải cách TTHC.

Hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Việc rà soát để công bố lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã đã công bố trước đây vào năm 2009 đến nay chậm thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là còn một số sở, ban, ngành chưa kiểm soát chặt chẽ số lượng TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành mình đối với cấp huyện và cấp xã nên dẫn đến chậm rà soát, thống kê gửi Sở Tư pháp kiểm soát để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Quá trình cập nhật TTHC lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố từ năm 2012 đến nay chưa được triển khai thực hiện đã làm ảnh hưởng lớn đến việc công khai, minh bạch TTHC của tỉnh.  

Khuyến khích người dân phản ánh

Để công tác kiểm soát TTHC được chặt chẽ, tỉnh luôn khuyến khích các tổ chức, công dân kịp thời phản ánh những TTHC còn bất cập. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị này và có biện pháp xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết. Theo thống kê, tổng số phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh được các cơ quan tiếp nhận trong năm 2014 là 34 trường hợp (trong đó, Sở Tư pháp tiếp nhận 10 trường hợp; các sở, huyện, xã trực tiếp nhận 24 trường hợp). Các phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan tham mưu giải quyết xong, hiện còn 1 trường hợp phản ánh về chậm trả kết quả cấp lại Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hiện đang được Sở Tư pháp yêu cầu Sở LĐ-TB&XH xử lý.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, người dân nên có ý kiến, kiến nghị kịp thời về Sở Tư pháp khi nhận thấy các cơ quan yêu cầu phải thực hiện nhiều TTHC không phù hợp với thực tế, không thống nhất, trái các quy định của pháp luật; các hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, Sở Tư pháp mong muốn người dân có sáng kiến đổi mới trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Các tổ chức, cá nhân có thể phản ánh với Sở Tư pháp bằng nhiều cách, trong đó có thể thực hiện qua 3 kênh phổ biến như: Gọi điện thoại đường dây nóng (055. 3718200); gửi thư đến địa chỉ email (kstthcqn@gmail.com) và gửi văn bản trực tiếp đến Sở Tư pháp (108 Phan Đình Phùng, TP.Quảng Ngãi). “Sở Tư pháp sẽ nhanh chóng thực hiện xác minh và xử lý các phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi có kết quả xử lý sẽ thông báo đến tổ chức, cá nhân biết” - ông Hoài khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU

 

.
.