Cập nhật lúc: 15:33, 03/07/2014 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết TƯ 9 khóa XI


(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI với các tỉnh, thành trong cả nước. 
 
Các đồng chí: Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  chủ trì hội nghị.
 
Về phía điểm cầu Quảng Ngãi có các đồng chí: Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Thích- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Viết Chữ- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...
 
Đại biểu dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Đại biểu dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Hội nghị Trung ương 9 khóa XI là một trong những Hội nghị đặc biệt quan trọng. Hội nghị đã tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 
Hội nghị cũng bàn quy chế bầu cử trong Đảng; tiếp tục thực hiện Quy định về lấy phiếu tín nhiệm và một số nội dung quan trọng khác. Những nội dung được hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt.
 
Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung nghị quyết và các chủ trương của hội nghị, từ đó nghiêm túc chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương trước một số vấn đề thời sự bức xúc và cấp bách như vấn đề Biển Đông, phòng chống tham nhũng lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong Đảng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên.
 
Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết xuống tận cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện Nghị quyết, chú ý những nhiệm vụ cụ thể và điều kiện thực hiện. Đồng thời, các cấp uỷ đảng cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị, coi việc xây dựng chương trình hành động sát, đúng, khả thi và quyết tâm tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống.
 
Tin, ảnh: PV
 
 
.