Cập nhật lúc: 06:13, 20/06/2014 [GMT+7]
.
Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019:

Hạt nhân đoàn kết


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh luôn phát huy vai trò tích cực của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Với trên 1.000 người có uy tín, già làng được xây dựng trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định đây chính là hạt nhân đoàn kết, là nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác vận động quần chúng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TIN LIÊN QUAN

Già làng Hồ Minh Sơn ở thôn Trà Ót, xã Trà Tân (Trà Bồng) năm nay đã 75 tuổi. Ở cái tuổi này nhưng ông vẫn còn khỏe, nhanh nhẹn. Hơn 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và là người có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng nên già Sơn càng hiểu sâu về những chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng đối với đồng bào các dân tộc.

 

Phó Bí thư Huyện uỷ Trà Bồng Hồ Văn Thịnh tặng giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu của huyện.
Phó Bí thư Huyện uỷ Trà Bồng Hồ Văn Thịnh tặng giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu của huyện.


Bởi vậy, trong cuộc sống thường ngày, già luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào do cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phát động. Già luôn phối hợp chặt chẽ với các đảng viên, các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trong thôn xóa bỏ tập tục lạc hậu, học cái chữ, tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển trồng rừng, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ vậy, những năm qua, thôn Trà Ót không còn tình trạng con em bỏ học, dân bản đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, cuộc sống đồng bào vì thế ngày càng khấm khá, đẩy lùi đói nghèo.

Đặc biệt, già luôn chú trọng và quan tâm truyền đạt cho con cháu biết giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Cor thông qua các lễ hội làng, xã. Năm 2013, già cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động một số hộ dân hiến đất xây dựng làng nghề mây tre đan truyền thống, chủ yếu là các vật dụng hàng ngày phục vụ sản xuất và các lễ hội của đồng bào dân tộc Cor nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

Còn với ông Đinh Kê - người có uy tín ở thôn Diên Sơn, xã Long Sơn (Minh Long) thì vận động đồng bào bài trừ, phê phán những tục lệ lạc hậu đang tồn tại từ bao đời trong một bộ phận người dân. Ông còn chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông còn tranh thủ mọi lúc để truyền đạt đến bà con những vấn đề về DS - KHHGĐ, giữ gìn an ninh trật tự, những việc gì mà đồng bào cần cảnh giác, không nên nghe và không tin lời kẻ xấu xúi giục. “Tôi luôn nói với bà con rằng, mình có được cuộc sống sung túc, no đủ như ngày hôm nay là nhờ Đảng, Nhà nước đã quan tâm nên phải tin tưởng vào Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách đề ra”, già Kê nói.

Để phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước đến các thôn, gia đình, họ tộc, UBMTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, cán bộ trong Ban Mặt trận tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQVN các cấp cũng thường xuyên tiếp xúc, cung cấp thông tin, tài liệu, kiến thức cho các già làng, người có uy tín để họ truyền bá lại cho con cháu trong thôn, khu dân cư.

Hằng năm đều tổ chức đánh giá, sơ, tổng kết để động viên, tuyên dương, khen thưởng những già làng, người có uy tín tích cực, tiêu biểu. Triển khai lồng ghép các phong trào thi đua với các hoạt động như “Ngày hội Đại đoàn kết” ở các thôn, khu dân cư; tổ chức các hội nghị tập huấn, làm cho người uy tín tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín của mình đối với đồng bào mình. Chính vì vậy, đồng bào luôn nhiệt huyết tham gia vào các tổ chức đoàn thể, vì mục tiêu giảm nghèo bền vững, từng bước vươn lên khá, giàu. Không chỉ là điểm tựa tinh thần cho bà con ở các thôn, họ tộc trong việc giải quyết các thắc mắc hay hòa giải các mâu thuẫn ở cộng đồng, chính những già làng, người có uy tín còn là hạt nhân quan trọng trong vận động đồng bào phát triển kinh tế, chăm lo xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bảo vệ an ninh, trật tự ở khu dân cư.

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.