Cập nhật lúc: 16:55, 04/06/2014 [GMT+7]
.

Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng phổ biến nhanh Nghị quyết Hội nghị TƯ 9


(Baoquangngai.vn)- Chiều 4.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để phổ biến nhanh kết quả Hội nghị TƯ 9, khóa XI và công bố quyết định liên quan đến công tác cán bộ của tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Minh, Trần Ngọc Căng - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1234 của Ban Bí thư về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Trần Ngọc Căng. 
 
 
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Trần Ngọc Căng.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Căng.
 
Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cán bộ chủ chốt của tỉnh đã tín nhiệm bầu đồng chí vào chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí hứa sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững sự đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh một số nội dung của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) như: Đánh giá kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Ban Chấp hành Trung ương thảo luận dân chủ, xem xét thận trọng và cho ý kiến chỉ đạo về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; về quy chế bầu cử trong Đảng; đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định 165 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm; về tổng kết thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và một số vấn đề quan trọng khác...
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
.