Cập nhật lúc: 10:54, 23/05/2014 [GMT+7]
.

Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2014


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2014. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Hạnh - Hàm Vụ trưởng, cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Phạm Thanh Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và hơn 40 thí sinh là giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Ban Tổ chức tặng cờ cho các đơn vị tham gia hội thi
Ban Tổ chức tặng cờ cho các đơn vị tham gia hội thi

 

Hội thi diễn ra từ ngày 22-28.5.2014. Các thí sinh tham dự phải trải qua 3 phần thi gồm: Soạn giáo án, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Hội thi này có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thông qua hội thi, các giảng viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; tìm ra sáng kiến, phương pháp giảng dạy tốt để phổ biến, nhân rộng ra các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị toàn tỉnh, giúp cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể ở cơ sở nâng cao trình độ LLCT, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy (khóa XVIII) về phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, qua hội thi này sẽ tuyển chọn, chuẩn bị đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi tham gia Hội thi giảng viên giảng dạy chính trị giỏi ở cấp khu vực và toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, đồng chí Phạm Thanh Hải – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội thi giảng viên LLCT giỏi cũng là một trong những giải pháp trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Hội nghị TƯ 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Qua hội thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên theo Đề án 1230 của Tỉnh ủy “về kiện toàn các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố”. Trên cơ sở các phần thi thực tế, phát hiện và đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung những vấn đề mới, cần thiết vào chương trình giáo dục LLCT hiện hành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
    

Thanh Thuận
 

.