Cập nhật lúc: 11:36, 13/08/2013 [GMT+7]
.

Quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7, BCH TƯ khoá XI.


(QNĐT)- Sáng 13.8, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương khoá XI.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phạm Minh Toản-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, Bí thư và Phó Bí thư các huyện, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND và UBND các huyện, thành phố.

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu khai mac.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu khai mac.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu rõ: Từ ngày 2 đến ngày 11.5.2013, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ 7 thảo luận và ban hành các nghị quyết, kết luận quan trọng:
 
Nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;

Nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
 
Kết luận số 63 về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020;
 
Kết luận số 64 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;
 
Kết luận số 62 về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo một số vấn đề về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.


Nội dung các Nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 7 đề cập nhiều lĩnh vực quan trọng, có tác động lớn đến kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trong tỉnh, do đó hội nghị phải tập trung nghiên cứu thấu đáo, học tập, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc với chất lượng cao.

Các đại biểu cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, theo dõi và tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề, cần trao đổi phân tích để đi đến thống nhất trong nhận thức về quan điểm và định hướng lớn của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo và triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng, đồng chí Trần Ngọc Căng- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo Nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và thông qua dự thảo chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ.


Chiều cùng ngày, hội nghị sẽ nghe đồng chí Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chuyên đề Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 2 ngày (13-14/8). Nội dung hội nghị, Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ phản ánh trong các bản tin sau.Tin, ảnh: M.Toàn
 

.