Cập nhật lúc: 13:54, 09/08/2013 [GMT+7]
.

Cần khắc phục những sai sót trong soạn thảo, ban hành văn bản


(QNg)- Thời gian qua, công tác soạn thảo và ban hành văn bản pháp quy ở các địa phương đã dần đi vào nền nếp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số địa phương ban hành không đúng trình tự, thủ tục, không sát thực tế, thiếu tính khả thi, gây khó khăn cho việc lãnh đạo và chỉ đạo giải quyết công việc.
 
Qua kiểm tra thực tế tại huyện Sơn Tây và Trà Bồng mới đây, Sở Tư pháp đã phát hiện một số sai sót trong việc ban hành văn bản của 2 huyện. Cụ thể, tại Sơn Tây, trong tổng số gần 9.685 văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành từ năm 2010 đến 2012 thì có 219 văn bản có sai sót. Chỉ tính riêng 230 văn bản do HĐND huyện ban hành thì có đến 12 văn bản sai sót. Trong đó, 3 văn bản sai về căn cứ pháp lý và các Nghị quyết (NQ) chuyên đề về quản lý rừng, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội; 2 văn bản có số liệu không chính xác. Ngoài ra, có 7 văn bản sai về kỹ thuật trình bày.
 

 

Còn đối với UBND huyện, trong tổng số 9.455 văn bản đã ban hành thì  có 207 văn bản có sai sót. Cụ thể là, có 87 văn bản sai sót về căn cứ pháp lý; 23 văn bản áp dụng các căn cứ pháp lý không chính xác; 33 văn bản sai về thẩm quyền ban hành... Ngoài ra, UBND huyện Sơn Tây còn ban hành 5 văn bản sai nội dung, hoặc có nội dung không phù hợp. Riêng trong lĩnh vực hành chính, huyện ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật sai. Về kỹ thuật trình bày, có 82 văn bản sai. Đặc biệt là có 66 văn bản không quy định ngày có hiệu lực của văn bản. Điều đáng nói là, UBND huyện Sơn Tây ban hành 2 quyết định (Quyết định 1198, ngày 10/8/2010 và Quyết định 1246a, ngày 26/8/2010) về việc áp dụng các điều khoản, cũng như đưa ra các hình thức xử phạt một đối tượng về hành vi xâm phạm rừng phòng hộ không đúng với quy định của pháp luật.

Còn tại Trà Bồng, trong tổng số 13.789 văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành, có 327 văn bản sai sót. Trong đó, HĐND có 28/424 văn bản đã ban hành sai sót. Cụ thể, 6 văn bản nêu căn cứ pháp lý không chính xác; 3 văn bản có số liệu không chính xác. Đặc biệt là trong số 17 văn bản sai về kỹ thuật trình bày thì có 1 văn bản cá biệt, nhưng lại được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm; 6 văn bản quy định sai về ngày có hiệu lực và 10 văn bản không quy định ngày có hiệu lực thi hành...  Bên cạnh đó, công tác văn thư, lưu trữ của HĐND huyện chưa tốt. Nghị quyết quy phạm vào sổ không đầy đủ về số ký hiệu; tất cả các văn bản như nghị quyết, báo cáo, tờ trình, giấy mời đều vào chung một sổ mà không phân chia ra từng mục, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm văn bản...

Còn đối với UBND huyện Trà Bồng, trong số 13.365 văn bản đã ban hành, có 299 văn bản sai sót. Rất nhiều văn bản ban hành sai thẩm quyền; văn bản không phù hợp về nội dung, không quy định thẩm quyền cơ quan hoặc người ban hành văn bản. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện được ban hành, nhưng không theo thể thức, mẫu văn bản được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.

Cụ thể, trong 299 văn bản có sai sót thì có tới 79 văn bản sai về căn cứ pháp lý; 108 văn bản căn cứ vào các văn bản của cấp trên đã hết hiệu lực thi hành; 19 văn bản có căn cứ pháp lý không chính xác; 28 văn bản sai thẩm quyền ban hành; 14 văn bản ban hành sai về nội dung hoặc có nội dung không phù hợp thường là những văn bản thuộc lĩnh vực xử lý kỷ luật và xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, Quyết định 156/QĐ-UBND ngày 11/2/2011 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng kỷ luật xử lý cán bộ, công chức xã Trà Bình không có thành phần công đoàn cùng cấp của người bị kỷ luật là không đúng theo quy định... Điều đáng nói là, UBND huyện ban hành 2 chỉ thị về một nội dung trùng lặp, nhưng chỉ thị ban hành sau không thay thế chỉ thị ban hành trước, gây khó khăn cho triển khai công việc...

Theo bà Bùi Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở Tư pháp, tỷ lệ sai sót như trên là cao hơn so với những năm trước. Nguyên nhân là trong nhiệm kỳ qua ở 2 huyện có nhiều thay đổi về cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho những người này chưa được các huyện chú trọng. Nhiều huyện thiếu cán bộ được đào tạo bài bản về luật, trong khi quy trình ban hành văn bản quy phạm đòi hỏi sát với thực tiễn và có tính khả thi cao hơn...

 

Bá Sơn
 

.