Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI)

Thứ Ba, 11:04, 21/05/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 21/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Thưởng đã chủ trì hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên BCH Tỉnh uỷ khoá XVIII, Thường trực HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

TIN LIÊN QUAN


 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng trình bày tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Theo đó, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến các vấn đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị đã thống nhất ban hành nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí thông qua Kết luận "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở", trong đó đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải bám sát, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm của Đảng, đồng bộ với nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho biết: Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Hơn 26 triệu lượt ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp một cách nghiêm túc, chất lượng với tinh thần chung là chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và nhà nước ta.

 

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí thông qua Nghị quyết về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", trong đó hướng đến mục tiêu tổng quát là: Đến năm 2020, Việt Nam chủ động trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, giảm nhẹ cường độ phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường.

Hội nghị khẳng định, qua hơn 1 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo được sự chuyển biến trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, bước đầu làm rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm những vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về các phương án và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng yêu cầu, trên cơ những nội dung đã được tiếp thu tại hội nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đến đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

 
.