,
Cập nhật lúc 09:09, Saturday, 09/03/2013

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền


(QNg)- Để việc tham gia đóng góp ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đạt hiệu quả, thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được các cơ quan chức năng liên quan triển khai kịp thời, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả.

TIN LIÊN QUAN


Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ta đã thành lập Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh. Coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn dân nên tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động và thường xuyên, như thông tin trên Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh; in ấn tài liệu, panô, băng rôn, xe tuyên tuyền lưu động… Ông Trần Văn Thanh, một người dân ở thành phố Quảng Ngãi chia sẻ: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với nhiều nội dung quan trọng. Nhờ các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời nên người dân chúng tôi nắm bắt được những nội dung cơ bản trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để tham gia góp ý.

Băng rôn tuyên truyền về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên đường phố Quảng Ngãi.
Băng rôn tuyên truyền về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên đường phố Quảng Ngãi.


Ban Chỉ đạo của tỉnh đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là UBMTTQ các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan tư pháp, văn hóa thông tin… tích cực tuyên truyền, đảm bảo cho mọi tầng lớp nhân dân ở cơ sở biết được chủ trương và nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 để tham gia nghiên cứu, góp ý. Cơ quan giúp việc của BCĐ đã in và phát hành 5.000 tập tài liệu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cấp phát cho tất cả các sở, ngành, địa phương… đặc biệt là đã cấp phát đến tận 1.000 thôn, tổ dân phố trong tỉnh.

 

Đáng chú ý là, để thuận lợi cho công tác phổ biến, góp ý, Sở Tư pháp đã nghiên cứu làm rõ những điểm mới, những điểm sửa đổi bổ sung quan trọng trong dự thảo sửa đổi so với Hiến pháp năm 1992. Cử gần 30 lượt báo cáo viên giúp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn triển khai các văn bản lấy ý kiến nhân dân; giới thiệu, thuyết minh bản dự thảo. Qua đó đã tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi Hiến pháp lần này, hướng dẫn quy trình và cách thức lấy ý kiến nhân dân.

Ban Chỉ đạo đã cho đăng tải toàn văn nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương để mọi người dân đều có thể nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến. Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh mở chuyên trang chuyên mục đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các tin, bài phản ánh liên tục về công tác lấy ý kiến nhân dân. Phòng VHTT các huyện, thành phố tuyên tuyền lưu động thường xuyên đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tuyên truyền trực quan bằng panô, băng rôn trên các trục đường chính. Thiết lập Trang tin điện tử về Góp ý Hiến pháp tại địa chỉ  http://gopyhienphap.quangngai.gov.vn.

Với công tác tuyên truyền sâu rộng suốt thời gian qua, nên các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này.


                                 PV  
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201303/Gop-y-du-thao-sua-doi-Hien-phap-1992-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-2223668/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.
,
,
,