,
Cập nhật lúc 21:26, Friday, 07/12/2012

Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI


(QNĐT)- Sau 4 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 7/12, kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh khoá XI đã tiến hành phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa nhấn mạnh: Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng với sự quyết tâm phấn đấu của đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội năm 2012 có những chuyển biến tích cực, đúng hướng.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa phát biểu tại phiên bế mạc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa phát biểu tại phiên bế mạc.


Tuy nhiên, do tác động của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2012 còn có một số hạn chế, yếu kém. Đó là tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế và một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt so với kế hoạch, như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng thu ngân sách trên địa bàn, tổng vốn đầu tư phát triển… Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phải giải thể; tiến độ thực hiện các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa cho rằng, những hạn chế, yếu kém này cần phải tập trung chỉ đạo khắc phục trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Theo đó, năm 2013, chúng ta cần xem xét xác định mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng đã đề ra trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Huy động nguồn lực để thực hiện ba nhiệm vụ đột phá và hai nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.


Sau phát biểu của chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa, kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. Đó là Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2013, Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của HĐND tỉnh, chương trình giám sát năm 2013 của HĐND tỉnh, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2011, thông qua dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013.

Quy định về giá đất các loại trên địa bàn tỉnh năm 2013, quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ giai đoạn 2013-2015, quy định các mức kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020, thông qua lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh và phí đấu giá quyền sử dụng đất.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần khẩn trương, tích cực, trách nhiệm cao, sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, HĐND tỉnh khoá XI đã hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 đề ra.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Pham, Minh Toản bế mạc kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản phát biểu bế mạc kỳ họp.


HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá tình hình một cách khách quan, toàn diện và thống nhất nhận định: Năm 2012, cùng với những thuận lợi, tỉnh ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao, lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả đáng ghi nhận; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Về nhiệm vụ năm 2013, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cùng những yếu kém trong năm qua và dự báo tình hình trong thời gian đến, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, trong đó xác định tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện 3 khâu đột phá và 2 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 7,5 đến 9%; tăng cường thu hút đầu tư phát triển; bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong y tế; giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

HĐND tỉnh hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBMTTQ tỉnh tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp và xem đây là sự đóng góp quý báu, thiết thực đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà. Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ VN tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri trong thời gian đến.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản cũng nhấn mạnh: Qua phiên họp chất vấn, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và đầy tâm huyết với sự phát triển của tỉnh, nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã nêu những vấn đề bức xúc liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và đời sống nhiều bộ phận dân cư.

UBND tỉnh và giám đốc các sở, ngành đã trả lời đúng nội dung chất vấn; giải trình các tác động khách quan đồng thời cũng nhận thấy những khuyết điểm, yếu kém trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của mình và đưa ra phương hướng khắc phục. Tuy nhiên, cũng còn một số sở, ngành trả lời chưa trọng tâm, chưa xác định đầy đủ trách nhiệm của ngành, cá nhân và thiếu biện pháp khắc phục.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XI đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, đã ban hành 12 Nghị quyết. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân tỉnh nhà tăng cường đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

 

M.Toàn

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201212/Be-mac-ky-hop-thu-7-HdNd-tinh-khoa-Xi-2204973/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dấu ấn Võ Văn Kiệt trên vùng đất chín rồng
Có thể nói, vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới năm 2012 mà Việt Nam đạt được mang đậm dấu ấn từ những quyết định táo bạo của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mấy chục năm về trước.
,
,
,