,
Cập nhật lúc 09:51, Wednesday, 28/11/2012

Khai giảng lớp cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính


(QNg)- Sáng 27/11, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai  giảng lớp cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính K12, khoá học 2012-2014, hệ tại chức tại Quảng Ngãi. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích đã đến dự.

Tham gia lớp học có 110 học viên. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, tập trung luận giải  các văn kiện đại hội XI của Đảng như Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và Điều lệ Đảng bổ sung, sửa đổi. Đồng thời, trang bị những kiến thức cơ bản  về các môn khoa học lý luận chuyên sâu như: Kinh tế, văn hóa, nhà nước và pháp luật, xây dựng Đảng, hành chính học, quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở để học viên nâng cao nhận thức, tư duy sáng tạo  và tầm nhìn mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng con đường XHCN.

Đặc biệt, với phương pháp đào tạo mới, gắn giữa lý luận và thực tiễn, các học viên sẽ được nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức về mọi  mặt để vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tiễn khi trở về công tác tại địa phương, đơn vị.


Thanh Thuận
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201211/Khai-giang-lop-cao-cap-ly-luan-Chinh-tri-Hanh-chinh-2202922/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dấu ấn Võ Văn Kiệt trên vùng đất chín rồng
Có thể nói, vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới năm 2012 mà Việt Nam đạt được mang đậm dấu ấn từ những quyết định táo bạo của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mấy chục năm về trước.
,
,
,