,
Cập nhật lúc 21:00, Monday, 26/11/2012

Kết quả thực hiện Nghị quyết 27 của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức


(QNg)- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 27) là Nghị quyết rất quan trọng nhằm trọng dụng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời bản thân người trí thức cũng xác định rõ hơn trách nhiệm vinh dự và to lớn trong công  cuộc xây dựng đất nước hiện nay, từng bước tiến tới xây dựng nền kinh tế trí thức.

Trước khi có Nghị quyết 27 Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVII đã có Nghị quyết 06, tiếp đến Tỉnh ủy khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 và một số văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức trẻ là một trong những vấn đề được các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm trong những năm qua.                             Ảnh: PV
Đào tạo, phát triển đội ngũ trí thức trẻ là một trong những vấn đề được các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm trong những năm qua. Ảnh: PV


Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết của tỉnh và của Trung ương đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như trong thực tiễn ở các lĩnh vực. Đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ của tỉnh; Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ... Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển của tỉnh đã hỗ trợ việc đổi mới, nâng cao trình độ khoa học công nghệ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Việc đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ hiện đại để nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã có trên 70 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến: ISO 9000,  ISO 14000, SA 8000...; cấp 260 bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp sáng chế.

Việc ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được chú trọng hơn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi. Đến nay 100% nông dân ở các huyện đồng bằng đã sử dụng các giống lúa mới, ngô mới, mía mới; nhiều người dân chăn nuôi giống lợn siêu nạc, bò lai, gia cầm siêu trứng đạt hiệu quả cao.

Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến sau thu hoạch, sản xuất sạch trong các ngành nông-lâm - thủy sản; bảo tồn một số dược liệu quý hiếm; ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh cũng như tạo ra các giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao.

Nhờ tích cực áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản suất, chăn nuôi, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, nên những năm gần đây ngành nông nghiệp tỉnh giữ ổn định tốc độ tăng trưởng 3,65%/năm và đảm bảo an ninh lương thực.


Trong lĩnh vực khoa học, xã hội, an ninh, y dược, nhiều đề tài được nghiên cứu, triển khai thực hiện, góp phần cung cấp cơ sở, luận chứng khoa học để đề ra chủ trương, ban hành các cơ chế chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Trong đó những công trình nghiên cứu các giá trị tri thức bản địa, lịch sử, văn hóa, âm nhạc, lễ hội dân gian của địa phương đã góp phần bảo tồn, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục truyền thống địa phương.

Tỉnh đã ban hành và thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Thực hiện đổi mới công tác cán bộ, việc quy hoạch, phát triển bổ nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, theo hướng nâng dần tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, trên đại học vào các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nhiều. Từ năm  2009 đến năm 2011 tỉnh đã cử 355 cán bộ công chức đi đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước; liên kết với các trường đại học trong nước mở các lớp đào tạo đại học cho một số ngành; từng bước thay đổi ngành học và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh góp phần đáp ứng nguồn nhân lực trong tỉnh.


TRẦN TẤN CHÂU
 
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201211/Ket-qua-thuc-hien-Nghi-quyet-27-cua-dang-ve-xay-dung-doi-ngu-tri-thuc-2202560/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dấu ấn Võ Văn Kiệt trên vùng đất chín rồng
Có thể nói, vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới năm 2012 mà Việt Nam đạt được mang đậm dấu ấn từ những quyết định táo bạo của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mấy chục năm về trước.
,
,
,