,
Cập nhật lúc 08:51, Wednesday, 07/11/2012

Nhân kỷ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2012):

Cách mạng tháng Mười và cách mạng Việt Nam


(QNĐT)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội... Đi theo con đường do Lê- Nin vĩ đại vạch ra, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi rất to lớn...".

 

Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi trọn vẹn đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới, mà trước tiên là giai cấp công nhân Nga. Thành công của cuộc Cách mạng đã đưa giai cấp công nhân lên vị trí trung tâm của thời đại và thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Sau khi dùng bạo lực cách mạng đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ, Cách mạng Tháng Mười đã xác lập chính quyền của những người công nhân lao động, xây dựng xã hội mới, mở ra thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 

V.I.Lê-nin với các đại biểu của Ðại hội III Ðoàn Thanh niên cộng sản Nga.     Ảnh Báo Nhân Dân
V.I.Lê-nin với các đại biểu của Ðại hội III Ðoàn Thanh niên cộng sản Nga.
Ảnh Báo Nhân Dân Online


Thắng lợi vang dội của Cách mạng Tháng Mười làm rung chuyển cả thế giới lúc bấy giờ, mở ra bước ngoặt về chất cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động tiến công vào chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Đi tiên phong, thực hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân là phong trào cộng sản quốc tế mà hạt nhân quyết định là các Đảng cộng sản và công nhân.

Ở nước ta, vào những năm đầu của thế kỷ XX, trong khi các phong trào yêu nước Việt Nam đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược lâm vào bế tắc, khủng hoảng về đường lối, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười đã soi đến, mở đường cho cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, trên hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân đã đến với Lê-Nin và là người Việt Nam đầu tiên, sau khi đọc " Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lê-Nin đã tìm ra chân lý: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"...
    
Từ thời điểm đó, Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, kết hợp chặt chẽ với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đưa đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, chấm dứt khủng hoảng về đường lối và mở ra bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam và cách mạng của ba nước Đông Dương nói chung.

Sự thành lập Đảng ta cùng với phong trào cách mạng liên tục, mạnh mẽ qua các cao trào, các đợt tổng diễn tập, trên cơ sở vận dụng sáng tạo bài học thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nhất tề đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công trong cả nước.

Với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sau đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược vào năm 1975, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả to lớn của sự nghiệp cách mạng nước ta trong quá trình vận dụng sáng tạo, phát triển theo con đường và mục tiêu, lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Từ sau sự kiện ngày 7/11/1917, đã dẫn đến sự ra đời hàng loạt Đảng cộng sản, tạo ra bước ngoặt quyết định của phong trào cách mạng vô sản ở các nước đó. Từ sau năm 1918 đã có 46 Đảng cộng sản ra đời ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ La tinh. Những cuộc đấu tranh vẻ vang của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của các Đảng cộng sản đã đưa đến thắng lợi quyết định của chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước và trở thành một hệ thống của thế giới.

Như vậy, có thể khẳng định rằng: Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đưa đến thay đổi căn bản diện mạo và phong trào cách mạng thế giới trong gần một thế kỷ qua và đến hôm nay.

Trong 95 năm qua, sự hình thành chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước đã minh chứng sinh động về nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Thực tế trước đây ở Liên Xô, Đông Âu, cũng như hôm nay ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân là người lãnh đạo, xây dựng xã hội mới, hướng đến một xã hội văn minh, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.
 
Tự hào kỷ niệm, ôn lại sự kiện lịch sử Cách mạng Tháng Mười, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2012. Đồng thời nêu cao quyết tâm, tăng cường đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, góp phần cùng với nhân dân cả nước xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                                                                        Tuấn Anh

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201211/Cach-mang-thang-Muoi-va-cach-mang-Viet-Nam-2198193/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore
(QNĐT)- Sáng 1/11, đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và đồng chí Phạm Như Sô-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Ng Teck Hean -Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore đến chào xã giao nhân dịp nhận công tác mới tại Việt Nam.
,
,
,