,
Cập nhật lúc 08:23, Friday, 07/09/2012

Đảng bộ Lý Sơn: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ Đảng


(QNg)- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ huyện Lý Sơn xác định, phải thực hiện đồng bộ và quyết liệt 4 nhóm giải pháp. Trong đó, Đảng bộ tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ Đảng mà điểm mấu chốt là đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, cấp ủy.

TIN LIÊN QUAN


Đảng bộ huyện Lý Sơn hiện có 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, với trên 550 đảng viên. Những năm gần đây, hầu hết các chi bộ đảng trong huyện luôn làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn phát triển đảng viên mới có đầy đủ năng lực và phẩm chất đạo đức chính trị. Bên cạnh đó, Huyện ủy còn triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó quán triệt triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" mà trọng tâm là khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Một góc huyện đảo Lý Sơn hôm nay.
Một góc huyện đảo Lý Sơn hôm nay.


Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết. Qua đó, các chi bộ, đảng viên xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện nghị quyết theo kế hoạch và chương trình hành động của Huyện ủy đề ra.

 Ông Võ Xuân Huyện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho biết: Hạn chế lớn nhất trong sinh hoạt của các chi bộ Đảng nói chung hiện nay là tính chiến đấu chưa cao. Một số đảng viên có biểu hiện kém trong tự phê bình và phê bình. Họ nhận xét về mình chung chung, qua loa lấy lệ; thấy sự việc, hiện tượng đúng không khen, xấu không chê. Khi được yêu cầu góp ý cho đồng chí mình thì tìm cách "dĩ hòa vi quý" nói cho qua chuyện, nể nang sợ mất lòng…

Do đó, một số hạn chế, sai phạm của đảng viên không được chi bộ cơ sở phát hiện, hoặc phát hiện không kịp thời nên họ thường chậm tiến bộ, thậm chí trì trệ kéo dài. Khắc phục tình trạng này, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt Đảng cần đảm bảo những yêu cầu đúng nguyên tắc, quy định; đề cao tính dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên…

Theo đó, vai trò của người đứng đầu được xem là yếu tố tiên quyết nhằm tạo ra không khí, cảm hứng cho buổi sinh hoạt. Người đứng đầu gương mẫu tiên phong trong tự phê bình và phê bình sẽ là liều thuốc tinh thần nâng cao tính chiến đấu trong buổi sinh hoạt Đảng. Ban Thường vụ huyện ủy đã thống nhất và chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc luôn đổi mới, sáng tạo hoạt động của cấp ủy, mà yếu tố cốt lõi vấn đề này vẫn là vai trò của bí thư chi bộ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác này, thời gian tới Đảng bộ huyện Lý Sơn luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi đảng bộ, nhằm khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng bằng việc đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng của cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng trong sinh hoạt của tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nội dung mà Nghị quyết TƯ4 ( khóa XI) đề ra.


Bài, ảnh: Văn Mịnh
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201209/dang-bo-Ly-Son-Chu-trong-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-trong-chi-bo-dang-2184520/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Hai điều ước để thực hiện Nghị Quyết TW4
Chỉ cần đội ngũ cán bộ chủ chốt gương mẫu thực sự thì mọi chuyện sẽ có chuyển biến rõ nét. Vậy đội ngũ cán bộ chủ chốt ở đây là ai? Đó là cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cấp trước mắt cần khoảng 2/3 số cán bộ gương mẫu, trong đó có cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gương mẫu.
,
,
,