,
Cập nhật lúc 08:58, Thursday, 06/09/2012

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902- 6/9/2012):

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong- nhà lý luận xuất sắc, tài năng của Đảng và nhân dân ta


(QNĐT)-  Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng và nhân dân của đồng chí Lê Hồng Phong tuy ngắn ngủi, nhưng để lại cho chúng ta một tấm gương sáng chói về  đạo đức cách mạng.        

TIN LIÊN QUAN

                                                                              
*Trực tiếp chủ trì công việc của Đảng sau cao trào Xô viết- Nghệ Tĩnh


 Sau khi cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) thất bại, phong trào cách mạng nước ta gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhiều cơ sở Đảng từ Trung ương đến các địa phương  bị tan vỡ, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng ta bị địch bắt hoặc bị sát hại như: Tổng Bí thư Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Phong Sắc... Một số cán bộ lãnh đạo của Đảng ta hoạt động ở nước ngoài bị thực dân Pháp, đế quốc Anh truy lùng, trong đó có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Công.

Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của cách mạng, cuối năm 1931, đồng chí Lê Hồng Phong nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, trở về nước chỉ đạo khôi phục và phát triển các cơ sở Đảng nhằm đưa phong trào cách mạng tiếp tục tiến lên.

Sau khi vượt qua mạng lưới dày đặc của mật thám, đồng chí về đến gần biên giới Việt- Trung và bắt liên lạc được với tổ chức Đảng tại Quảng Tây- Trung Quốc vào đầu năm 1932.  Thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo hơn 20 cán bộ từ trong nước sang học tập ở một thị trấn nhỏ nằm sát biên giới Việt-Trung.

Trong số những cán bộ được Lê Hồng Phong đào tạo, có các đồng chí sau đó trở thành lãnh đạo chủ chốt của Đảng như Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Giong, Lương Văn Chi... Nhờ đó, các tổ chức Đảng trong nước được khôi phục sau khi bổ sung nhiều cán bộ được đào tạo, nhất là Đảng bộ của các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Hải Phòng, Hà Nội...

*Soạn thảo “Chương trình hành động của Đảng” và thành lập Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài

Từ cuối năm 1932, dưới sự lãnh đạo của Lê Hồng Phong, ngoài việc tổ chức, cơ cấu mạng lưới cơ sở Đảng trong nước, đồng chí còn chỉ đạo thành lập một Ban lãnh đạo lâm thời của Đảng để thống nhất chủ trương tuyên truyền, học tập và hành động theo nội dung kế hoạch“Chương trình hành động của Đảng” do Lê Hồng Phong tham gia soạn thảo và được Quốc tế Cộng sản thông qua.

Đây là một vấn đề, công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì vào thời gian đó cách mạng Việt Nam bị khủng bố trắng, rơi vào thoái trào, những tư tuởng dao động, cơ hội thừa cơ trổi dậy. Chương trình hành động của Đảng là một luồng gió mới tiếp sức cho đảng viên và quần chúng lao động giữ vững niềm tin vào tiền đồ cách mạng, đẩy lùi tư tưởng hoang mang dao động, tạo điều kiện để phong trào và hệ thống tổ chức Đảng nhanh chóng khôi phục.

Bản Chương trình hành động của Đảng đã được Lê Hồng Phong dùng làm tài liệu giảng dạy ở các lớp cán bộ ở Quảng Tây, Trung Quốc và tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân trong nước.  Bằng năng lực, trí tuệ vượt trội, cho đến cuối năm 1932, thực hiện trọng trách do Quốc tế Cộng sản giao, Lê Hồng Phong đã cơ bản hoàn thành việc khôi phục lại hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trong cả nước và khơi dậy được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng trong nước, vấn đề khôi phục cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ở nước ngoài cũng được Lê Hồng Phong hết sức chú trọng thông qua quyết định thành lập Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài (còn gọi là Ban chỉ huy ở ngoài).

Tháng 3/1934, dưới sự chủ trì của Lê Hồng Phong, Hội nghị thành lập Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng được tiến hành, với nội dung thảo luận về tình hình Đông Dương, kết quả hoạt động của Đảng ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và Lào; về tình hình Đảng Cộng sản Xiêm...

Đặc biệt, Hội nghị thảo luận và thông qua các Bản Điều lệ của Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản, Nông hội đỏ... Sau Hội nghị, Ban Chấp ủy Trung ương lâm thời được thành lập ở Nam Kỳ, Ban chỉ huy ở ngoài gấp rút chuẩn bị cho việc tiến tới Đại hội lần thứ nhất của Đảng được triệu tập vào năm sau.

Như vậy, sau khi nhận nhiệm vụ trở về nước, vượt qua sự lùng sục ráo riết của kẻ thù, đồng chí Lê Hồng Phong cùng với các đồng chí lãnh đạo của Đảng đã đào tạo cán bộ, sớm khôi phục lại hệ thống cơ sở Đảng trong toàn quốc. Các tổ chức Đảng hải ngoại cũng được củng cố, góp phần đưa phong trào cách mạng trong nước phát triển lên một bước mới. Từ đó duy trì được niềm tin của quần chúng, nhân dân lao động đối với Đảng, đồng thời khẳng định sức sống mãnh liệt và vị trí lãnh đạo của Đảng.

Những hoạt động tích cực của Ban chỉ huy ở ngoài, cùng với cống hiến to lớn, liên tục của Lê Hồng Phong đã góp phần đáng kể vào việc khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ cơ sở đến Trung ương, tạo tiền đề cho các bước phát triển của cao trào cách mạng nước ta ở giai đoạn kế tiếp.

* Một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là tấm gương người cộng sản kiên cường

Là thế hệ cán bộ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo, nhất là được nghe những bài giảng về lịch sử phong trào cách mạng quốc tế và cách mạng giải phóng dân tộc, về những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác- Lênin đã nâng tầm nhận thức của Lê Hồng Phong, từ một thanh niên yêu nước nhiệt huyết,  trở thành người cộng sản và là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lê Hồng Phong đã góp sức cùng Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng ta.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Lê Hồng Phong đã thể hiện tài năng của mình, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi đi đào tạo ở Trung Quốc và trường đào tạo lãnh tụ của Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô. Được sự quan tâm, dìu dắt của Người, Lê Hồng Phong đã từng bước trưởng thành về nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng ta. Với những đóng góp to lớn trong khôi phục, phát triển phong trào cách mạng nước ta, đồng chí Lê Hồng Phong được mời tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản và được Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Với vai trò Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương, trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939), Lê Hồng Phong có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đưa cách mạng Việt Nam lên tầm cao mới.  Cố Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong đã thể hiện một tấm gương sáng ngời của người cộng sản: Sống vì sự nghiệp của Đảng, chết không rời Đảng; trọn đời phấn đấu, xã thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.

Sau khi bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn (6/1939), mặc dù bọn mật thám tra tấn, dụ dỗ nhưng đồng chí Lê Hồng Phong luôn giữ vững ý chí của người cộng sản kiên trung. Trong hoàn cảnh bị kẻ thù giam cầm, theo dõi chặt chẽ, đồng chí vẫn dành nhiều thời gian viết báo, bí mật gửi cho các tờ báo của Đảng như tờ Dân chúng, Đông Phương tạp chí. Đó là sự thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của người cách mạng trung dũng, vì dân, vì nước.

Chính vì vậy, thực dân Pháp rất lo sợ về người cộng sản mà chúng gọi là: “Tên phiến loạn nguy hiểm”, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, mật thám Pháp ra Nghệ An bắt và giam giữ Lê Hồng Phong tại Sài Gòn, tìm cách khép đồng chí vào tội tử hình, nhưng không đủ chứng cứ. Tuy nhiên, thực dân Pháp vẫn buộc tội đồng chí phải chịu trách nhiệm tinh thần đối với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, kết án 5 năm tù giam và 10 năm quản thúc,đày ra Côn Đảo.

Những ngày bị biệt giam trong hầm đá, BanhII, kẻ thù tìm mọi cách hành hạ dã man, nhưng Lê Hồng Phong vẫn giữ vững ý chí và khí tiết của nhà lãnh đạo cộng sản, với quyết tâm phải sống để: “Còn sống còn chiến đấu”. Vì phải liên tục nhận những trận đòn tàn ác của kẻ thù đã làm cho Lê Hồng Phong kiệt sức và anh dũng hy sinh vào trưa ngày 6/9/1942.

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.  Cuộc đời hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng và nhân dân của Lê Hồng Phong tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho chúng ta một tấm gương sáng chói về  đạo đức cách mạng. Đó là ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản. Tấm gương, sự hy sinh lẫm liệt và sự nghiệp cao cả của Lê Hồng Phong luôn sống mãi trong khối óc và trái tim của các thế hệ người Viêt Nam.


Tuấn Anh 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201209/Tong-Bi-thu-Le-Hong-Phong-nha-ly-luan-xuat-sac-tai-nang-cua-dang-va-nhan-dan-ta-2184275/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Hai điều ước để thực hiện Nghị Quyết TW4
Chỉ cần đội ngũ cán bộ chủ chốt gương mẫu thực sự thì mọi chuyện sẽ có chuyển biến rõ nét. Vậy đội ngũ cán bộ chủ chốt ở đây là ai? Đó là cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cấp trước mắt cần khoảng 2/3 số cán bộ gương mẫu, trong đó có cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gương mẫu.
,
,
,