Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 10:43, 31/08/2012 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 31/8, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp trực báo định kỳ quý III/2012 để nắm tình hình tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Thanh Hải- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

TIN LIÊN QUAN

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo 14 huyện, thành phố trong toàn tỉnh đã báo cáo về việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức ở các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị; việc triển khai đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, cũng báo cáo rõ việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị mang lại hiệu quả ra sao. Công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở của Ban Thường vụ đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Tại buổi họp trực báo, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã lắng nghe, ghi nhận những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Quang cảnh buổi họp
Đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực báo.


Theo đó, hầu hết các huyện đã triển khai thực hiện liên tục trên tinh thần chủ động theo Chỉ thị 03 ngay từ ngày đầu cấp tỉnh đưa ra kế hoạch chung, và đã mang lại kết quả khả quan. Đến nay, công tác kiểm tra, giám sát đã được triển khai rộng rãi ở các chi, đảng bộ. Hằng năm, mỗi địa phương trong tỉnh đều có gương cá nhân, tập thể điển hình được báo cáo lên Trung ương. Ban tuyên giáo các huyện phối hợp với lãnh đạo chính quyền tập trung đôn đốc nhắc nhở, tuyên truyền và chọn ra nhiệm vụ đột phá để tiến hành thực hiện theo từng giai đoạn nhất định.

Tuy nhiên, việc triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn thiếu đồng bộ. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ cấp huyện, xã còn thiếu năng lực, chưa tích cực trong việc tham mưu, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, cơ chế hỗ trợ kinh phí theo Chỉ thị 03 về tài liệu, sách vở để tuyên truyền và hướng dẫn đối với cơ sở chưa rõ ràng.

Phát biểu tại buổi họp trực báo, đồng chí Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, Ban Thường vụ cấp huyện, thành ủy đã triển khai tích cực và quán triệt Chỉ thị 03 cụ thể theo từng hoạt động. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp ủy đến cơ sở. 

Các cấp ủy phải liên hệ việc lãnh đạo, chỉ đạo với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hơn nữa, các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá những mặt làm được và chưa được theo tinh thần Chỉ thị 03 để sớm đề ra giải pháp khắc phục các vướng mắc.

Đồng chí Phạm Thanh Hải cũng đề nghị từng huyện, thành phố phải có cách làm riêng, phù hợp với thế mạnh và đặc trưng của từng địa phương để tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 theo hướng cụ thể và mang lại hiệu quả cao. Đồng thời phải bám sát các văn bản quy định để triển khai hoạt động cụ theo theo định hướng đã xác định…

 

Thanh Phương
 
.