Quân ủy TƯ và Đảng ủy Công an TƯ kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Thứ Năm, 13:56, 30/08/2012 [GMT+7]
.

Từ ngày 21 - 28/8, Quân ủy Trung ương đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Ngày 29/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Trương Tấn Sang  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương Trương Tấn Sang đến dự.

Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị khẳng định Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, gương mẫu. Trước tác động diễn biến phức tạp của tình hình, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội và toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu; giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” .

Quân ủy Trung ương cũng đã nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm như về dự báo định hướng tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; một số cán bộ, đảng viên ở mức độ khác nhau có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, công tác quản lý học viên ở một số nhà trường quân đội, chậm ban hành hướng dẫn thực hiện một số chính sách cán bộ; tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế…

Với quyết tâm chính trị cao, Quân ủy Trung ương đã đề ra các giải pháp để khắc phục, đồng thời từng Ủy viên Quân ủy Trung ương căn cứ kết quả kiểm điểm của tập thể, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trước những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và xác định biện pháp sửa chữa thời gian tới.

 Ngày 29/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phải bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, đạt được mục đích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, toàn diện, không nể nang, né tránh, nghiêm túc tiếp thu nội dung gợi ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến đóng góp của tổ chức Đảng, cá nhân để tự phê bình và phê bình. Tập trung làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, những điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm; việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đề ra các giải pháp phải đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây”, nói đi đôi với làm, đảm bảo đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết, đã phân tích làm rõ những ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Báo cáo khẳng định, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Công an, như tính chiến đấu, ý chí tấn công tội phạm và tinh thần trách nhiệm chưa cao, còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng; tác phong, thái độ chưa nghiêm túc; một bộ phận nhỏ có biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, quan liêu, sách nhiễu trong tiếp xúc, giải quyết công việc đối với nhân dân, vi phạm quy trình công tác, tham nhũng, tiêu cực, thậm chí có trường hợp vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín và lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Báo cáo đã nêu các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trên.

 

Theo VGP

.