,
Cập nhật lúc 14:47, Monday, 20/08/2012

Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ


Sáng 20-8-2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Ban Bí thư chủ trì, phát biểu quán triệt, khai mac hội nghị. Đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo đề dẫn.

Tham dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, bí thư tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, bí thư ban cán sự, bí thư đảng đoàn..., bí thư đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt, các đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, vụ trưởng tổ chức cán bộ các bộ, ban ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước...

Theo chương trình, Hội nghị trao đổi, thảo luận các Dự thảo: Quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển và miễn nhiệm cán bộ; Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; Quy định của Bộ Chính trị về việc góp ý và lấy ý kiến tín nhiệm hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Đề án khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-8-2012.

 

Theo Xây dựng Đảng

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201208/Khai-mac-Hoi-nghi-can-bo-toan-quoc-quan-triet-trien-khai-Ket-luan-cua-Bo-Chinh-tri-ve-doi-moi-cong-tac-can-bo-2180134/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Hai điều ước để thực hiện Nghị Quyết TW4
Chỉ cần đội ngũ cán bộ chủ chốt gương mẫu thực sự thì mọi chuyện sẽ có chuyển biến rõ nét. Vậy đội ngũ cán bộ chủ chốt ở đây là ai? Đó là cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cấp trước mắt cần khoảng 2/3 số cán bộ gương mẫu, trong đó có cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gương mẫu.
,
,
,