,
Cập nhật lúc 14:30, Sunday, 26/08/2012

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo


(QNĐT)- Trong 3 ngày (24-26/8), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Tuyên giáo xã, phường, thị trấn năm 2012.

Tham gia lớp học, gần 190 cán bộ tuyên giáo ở cơ sở được học tập 5 chuyên đề gồm: Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên tuyền, Văn hóa -văn nghệ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác biên soạn và tuyên truyền, giáo dục Lịch sử truyền thống cách mạng ở xã, phường, thị trấn; một số nhiệm vụ cụ thể của công tác khoa giáo ở cơ sở hiện nay; năm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng, dư luận xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; đổi mới công tác giáo dục Lý luận chính trị ở cơ sở.

Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu thêm báo cáo chuyên đề về công tác Dân số - KHHGĐ năm 2012 trên địa bàn tỉnh và định hướng các hoạt động công tác tuyên giáo cơ sở trong thời gian đến, đồng thời nắm thêm nhiều kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống ở cơ sở, nhất là việc nắm bắt dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội ở cơ sở nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.


Thanh Thuận

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201208/Boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-tuyen-giao-2181691/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Hai điều ước để thực hiện Nghị Quyết TW4
Chỉ cần đội ngũ cán bộ chủ chốt gương mẫu thực sự thì mọi chuyện sẽ có chuyển biến rõ nét. Vậy đội ngũ cán bộ chủ chốt ở đây là ai? Đó là cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cấp trước mắt cần khoảng 2/3 số cán bộ gương mẫu, trong đó có cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gương mẫu.
,
,
,