,
Cập nhật lúc 13:51, Sunday, 01/07/2012

Kỷ niệm 97 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2012):

Nhà lãnh đạo chiến lược của Đảng - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


(QNg)- Đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo của Đảng đã thể hiện sự hội tụ tài năng, đức độ, cống hiến xuất sắc cho cách mạng nước ta. Tổ quốc và nhân dân luôn mãi tôn vinh đồng chí, một người cộng sản đầy nhiệt huyết và ưu tú.

Nhà hoạch định và lãnh đạo thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng

Nhận trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI, năm 1986 trong bối cảnh trong nước và quốc tế cực kỳ phức tạp, khó khăn chồng chất. Đất nước bị bao vây cấm vận, khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, lạm phát lên đến 3 con số, đời sống của nhân dân hết sức khó khăn, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bị giảm sút.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gặp gỡ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986). Ảnh: T.L
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gặp gỡ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986). Ảnh: T.L

Trên thế giới, cải tổ của Liên Xô và Đông Âu đã phạm những sai lầm về chiến lược, Chủ nghĩa xã hội đứng trước nguy cơ sụp đổ. Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng vững tay chèo lái con thuyền cách mạng, nêu cao quyết tâm, kiên trì đổi mới toàn diện cả về kinh tế, tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Nhất là kiên quyết không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống những tư tưởng sai trái trong Đảng và âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp đổi mới tiếp tục phát triển đúng định hướng.

Điểm nổi bật trong phong cách làm việc, lãnh đạo của đồng chí là dân chủ, tỉ mỉ, sâu sắc. Trước mỗi hiện tượng mới từ thực tế cuộc sống, đồng chí thường đến cơ sở, gặp cán bộ lãnh đạo và nhân dân, khơi gợi để mọi người phát biểu, đề xuất. Đồng chí tập trung lắng nghe những ý kiến và cùng với suy nghĩ của mình để tiếp tục tìm ra cách giải quyết có hiệu quả cao nhất.

Mỗi khi ban hành một chính sách mới, đồng chí đều xuất phát từ thực tiễn sinh động, tình hình cụ thể của đất nước. Đồng thời nhắc nhở các cấp ủy đảng và cán bộ các cấp phải bám sát cuộc sống, tổng kết thực tiễn để không ngừng góp phần hoàn chỉnh chủ trương, đường lối đã đề ra. Đồng chí căn dặn cán bộ, đảng viên: Mọi vấn đề đều có thể tranh luận quyết liệt nhưng đã quyết thì phải theo đa số, rồi thực tiễn sẽ là ông thầy phán xét.

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh không thường xuyên làm việc bên cạnh Bác Hồ nhưng đồng chí luôn tìm hiểu sâu, tiếp thu, vận dụng sáng tạo tư tưởng, phong cách sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí đã viết: Lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của giai cấp công nhân; sự gắn bó và ý thức phục vụ nhân dân lao động; tôn trọng và xây dựng quyền làm chủ của nhân dân; tính trung thực, ý thức dám đấu tranh và biết tự phê phán cùng với sinh hoạt cá nhân lành mạnh và nêu gương cho mọi người xung quanh... nếu tất cả những điều này không có trong cán bộ nào đó, thì dù trí tuệ có cao đến đâu cũng không có ích gì cho cách mạng...

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, luôn giữ vững đức tính liêm khiết, giản dị; cuộc sống cá nhân mẫu mực theo gương Bác Hồ. Đồng chí đã sớm nhìn ra bệnh tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tư lợi, bè phái... có thể thành nguy cơ đe dọa sự ổn định của chế độ ta.

Chính vì vậy, những bài báo đề xuất, chỉ ra "những việc cần làm ngay" đăng trên báo Nhân Dân, ký tên N.V.L vào năm 1987 là một luồng gió mới, khơi dậy phong trào của nhân dân và báo chí cả nước tham gia đấu tranh chống tiêu cực, sai trái, tệ nạn xã hội... Việc làm, chỉ đạo của đồng chí thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp và quyền làm chủ của nhân dân. Đó còn là thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta là không cho phép bất cứ cá nhân, tập thể nào vi phạm quyền làm chủ của nhân dân lao động.

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991), trên cương vị là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí vẫn tiếp tục có những đóng góp quan trọng, đầy tâm huyết vào việc thực hiện, hoàn thiện và bổ sung đường lối đổi mới của Đảng.

Tự hào kỷ niệm 97 năm ngày sinh  đồng chí Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân trong thời điểm đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cùng suy ngẫm, kính trọng một tấm gương sáng để học tập đồng chí, nhất là về tinh thần "trung với nước, hiếu với dân".                    

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1/7/1915, trong một gia đình công chức yêu nước tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Khi đang học ở Trường Bonnal niên khoá 1926-1930, đồng chí tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh và được kết nạp vào Học sinh Đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo.

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/1930, đồng chí tham gia rải truyền đơn chống thực dân Pháp, bị địch bắt và kết án tù chung thân rồi đày đi Côn Đảo. Năm 1936 đồng chí được trả tự do sau đó đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được Đảng phân công về hoạt động ở Hải Phòng, gây dựng cơ sở Đảng và thành lập Thành ủy lâm thời Hải Phòng. Năm 1939, được Đảng điều động vào công tác ở Sài Gòn, làm Phó Bí thư Thành ủy. Đến đầu năm 1940, Đảng điều động đồng chí ra hoạt động, góp phần khôi phục Xứ ủy Trung Kỳ. Sau đó bị địch bắt ở Thanh Hoá, đưa vào Sài Gòn, xử 5 năm tù, đày đi Côn Đảo lần thứ hai.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí trở về Nam Bộ hoạt động và trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Sài Gòn- Chợ Lớn. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng vào năm 1960, sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được Trung ương chỉ định làm Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Với trọng trách được giao, đồng chí cùng với Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo quân và dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ những năm tháng đen tối đến ngày toàn thắng trong mùa Xuân lịch sử năm 1975.

  Tuấn Anh
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201207/Nha-lanh-dao-chien-luoc-cua-dang-Nguoi-hoc-tro-xuat-sac-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-2167852/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,