,
Cập nhật lúc 20:58, Tuesday, 03/07/2012

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm


(QNĐT)- Sáng 3/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền những biện pháp chỉ đạo về tư tưởng trên tất cả mọi lĩnh vực, góp phần ổn định tình hình trật tự, phục vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo, định hướng hoạt động và triển khai kịp thời các nhiệm vụ tuyên giáo trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi dua yêu nước, phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm theo các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ và sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 


Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

 

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện tốt các mặt công tác đề ra. Các ngành trong khối khoa  giáo, tuyên truyền bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành.

 

Tuy nhiên, chất lượng công tác tuyên giáo trên một số mặt còn hạn chế, việc nắm bắt tư tưởng trong Đảng và tâm trạng xã hội chưa theo kịp diễn biến của tình hình. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các địa phương, cơ sở còn thiếu. Cán bộ tuyên giáo xã, phường, thị trấn còn yếu về chuyên môn, nghiệp  vụ, chưa đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ đề ra.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa…

 

Ái Kiều

 
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201207/Ban-Tuyen-giao-Tinh-uy-So-ket-cong-tac-tuyen-giao-6-thang-dau-nam-2168521/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,