,
Cập nhật lúc 15:04, Thursday, 21/06/2012

Báo chí tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị của tỉnh


(QNĐT)- Khắc phục những hạn chế, khó khăn như trình độ công nghệ còn yếu, đội ngũ phóng viên, biên tập viên còn mỏng, thời gian qua, các cơ quan báo chí của địa phương đã bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và có sự đổi mới về nội dung-hình thức tuyên truyền, thật sự đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.  

Quảng Ngãi hiện có 4 cơ quan báo chí địa phương hoạt động gồm: Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Tạp chí Cẩm Thành, Tạp chí Sông Trà. Các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh bao gồm: Phân xã TTXVN, Báo Nhân dân, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Lao động - Xã hội, Báo Văn hoá, Báo Tin nhanh Việt Nam, Báo Giáo dục TP.HCM, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Kinh tế nông thôn.
 

lễ trao giải báo chí
Lễ trao giải báo chí

Trong năm 2011, tổng số sản phẩm thông tin của các báo thực hiện vượt con số 25000 sản phẩm (trong đó: Báo Quảng Ngãi trên 4.500 tin, bài, ảnh, Đài PTTH tỉnh trên 18.000 chương trình, các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú cũng đã thực hiện trên 2.000 tin, bài, ảnh...).

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng sản phẩm báo chí mà đội ngũ những người làm báo thực hiện xấp xỉ 12.000 tin, bài (trong đó, báo trung ương trên 1.000 sản phẩm, Đài PTTH trên 9500 sản phẩm, Báo Quảng Ngãi hơn 2000 sản phẩm); đó là chưa kể đến số lượng tin, bài được đăng tải trên hệ thống Báo điện tử Quảng Ngãi, các trang thông tin điện tử của các ban, ngành...
Hầu hết số lượng tin bài mà các báo đăng tải trên báo chí in, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã tuyên truyền sâu rộng, có chất lượng, với hình thức phong phú, đa dạng về những sự kiện trọng đại của đất nước.
 
Hiện nay, báo chí đang tập trung tuyên truyền việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn tỉnh, tạo được lòng tin, thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân đối với Nghị quyết quan trọng này. Đồng thời, triển khai tuyên truyền rộng rãi 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng qua, báo chí luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ nói chung và của tỉnh ta nói riêng.

Báo chí cũng đã tập trung phản ánh một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo như tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tài chính tiền tệ, giá cả thị trường, quản lý và sử dụng đất đai, xuất khẩu hàng hóa, xóa đói giảm nghèo...

Bên cạnh đó, báo chí đã bám sát tư tưởng chỉ đạo, quan điểm, giải pháp của Đảng, Chính quyền địa phương về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Hàng trăm bài viết về chủ đề biển đảo đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đã thể hiện ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động, học tập và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, thông tin đối ngoại trên báo chí địa phương còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Quảng Ngãi, thành tựu đổi mới của nhân dân tỉnh nhà với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tỉnh ta vẫn còn những hạn chế như: Thiếu các bài viết về các vấn đề tiêu cực; khi thông tin những vấn đề nổi cộm chỉ thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng, làm cho báo chí thiếu bản sắc, thiếu tính định hướng của tờ báo; thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, không phù hợp định hướng thông tin.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trong những tháng cuối năm 2012, báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Quán triệt và tuyên truyền tốt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với tuyên truyền Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền rộng rãi 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển, đảo, về quan hệ quốc tế bảo đảm độc lập chủ quyền đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hy vọng, với nỗ lực vượt qua những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, thời gian tới các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo chuyên và không chuyên tỉnh ta sẽ phấn đấu hết mình nhằm có những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương.


Thanh Lương  
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201206/Bao-chi-tap-trung-tuyen-truyen-nhung-nhiem-vu-chinh-tri-cua-tinh-2165417/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,