,
Cập nhật lúc 19:27, Tuesday, 15/05/2012

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt, triển khai NQ TƯ 4 cho đảng viên


(QNĐT)- Ngày 15/5, Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQ TƯ4) cho đảng viên ở các chi bộ ít đảng viên thuộc Đảng ủy khối.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Thái Nguyên-Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Nghị quyết TƯ 4 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Nghị quyết TƯ 4 xác định rõ mục tiêu là phải tạo đựơc sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng  Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.


Trên cơ sở xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, Trung ương đã chỉ ra các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “Chống và xây”, “Xây và chống”, tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất, cấp bách nhất với 4 nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong và gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Thái Nguyên cũng lưu ý, thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai, thực hiện NQ TƯ 4.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã triển khai kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Buổi chiều, các đại biểu đã thảo luận để đóng góp với Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi NQTƯ 4, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

M.Toàn

    
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201205/dang-uy-Khoi-cac-co-quan-tinh-Quan-triet-trien-khai-NQ-Tu-4-cho-dang-vien-2155492/
,
.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,