,
Cập nhật lúc 15:53, Wednesday, 16/05/2012

Nhân dân đang kỳ vọng vào lời nói, việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên


(QNg)- Đến thời điểm này, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" của các  huyện, thành ủy và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cơ bản hoàn thành, bảo đảm mục đích, yêu cầu và chất lượng.
 

TIN LIÊN QUAN


"Giải quyết những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng

Khi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ra đời, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đại đa số các ý kiến đều đồng tình và nhất trí cao với nghị quyết. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng nghị quyết sẽ đưa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng lên một bước cao hơn, củng cố một cách vững chắc niềm tin vào Đảng trong lòng dân.

Nghị quyết Trung ương 4 đã chọn một số vấn đề cấp bách nhất về xây dựng Đảng hiện nay để tập trung giải quyết. Vấn đề thứ nhất là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Vấn đề thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Vấn đề thứ ba là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Để giải quyết những vấn đề cấp bách trên, Trung ương nêu ra 3 nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất là tập trung vào công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. Nhóm giải pháp thứ hai là về tổ chức, cán bộ, sinh hoạt Đảng và về cơ chế, chính sách với các nội dung về sinh hoạt Đảng, về một số mặt trong công tác cán bộ, về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và về công tác phòng chống quan liêu, mệnh lệnh, tham nhũng, lãng phí, đặc quyền, đặc lợi. Nhóm giải pháp thứ ba là tập trung vào công tác chính trị, tư tưởng.

Tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên

Khí thế học tập sôi nổi, thể hiện quyết tâm chính trị cao đưa Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng vào cuộc sống là quyết tâm chung của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo các thời kỳ, cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" từ thành phố đến các huyện diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua cho thấy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt nghiêm túc học tập, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận sôi nổi những nội dung cốt lõi, cấp bách được nêu trong Nghị quyết.


Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, Đảng bộ các địa phương, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Xác định đây là Nghị quyết của hành động nên người đứng đầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các nội dung Nghị quyết và trực tiếp truyền đạt các vấn đề, nội dung quan trọng của Nghị quyết. Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ các huyện, thành ủy cũng diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trong đó nêu rõ quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và Quy định của Trung ương, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết.

Chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 đòi hỏi sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân. Song, quyết tâm đó phải bằng những hành động cụ thể. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương rèn luyện về  phẩm chất đạo đức của người cộng sản, coi việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Mong muốn Đảng vững mạnh hơn, loại trừ được những căn bệnh nguy hiểm trong cán bộ, đảng viên, để dân tin Đảng, giữ vững niềm tin vào Đảng thì phải bắt đầu từ chính những lời nói, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên... Nhân dân đang kỳ vọng vào tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để củng cố niềm tin vào Đảng.


Thanh Thuận
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201205/Nhan-dan-dang-ky-vong-vao-loi-noi-viec-lam-cu-the-cua-can-bo-dang-vien-2155711/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Quốc hội dự kiến thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời điểm Quốc hội cho ý kiến từ Kỳ họp thứ 4 (diễn ra cuối năm 2012) sang Kỳ họp thứ 5 và sẽ thông qua vào Kỳ họp thứ 6, diễn ra vào năm 2013.
,
,
,