,
Cập nhật lúc 20:12, Monday, 07/05/2012

Nghị quyết của lòng dân


(QNg)- Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đang cùng cả nước tổ chức Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước cảm nhận được sự quan trọng của nghị quyết với những suy nghĩ, lo lắng khác nhau.

Nhiều người cho rằng, Đảng ta, đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, hơn 80 năm qua đã thể hiện bản lĩnh và trí tuệ đạt đến sự vĩ đại của chính mình bằng việc lãnh đạo nhân dân cả nước làm cuộc cách mạng đánh đuổi ngoại xâm, giành quyền độc lập cho dân tộc và đang ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, ngày càng có vị thế trong khu vực và trên toàn thế giới.

Hơn 80 năm qua, vào những thời điểm lịch sử quan trọng, Đảng lại có những nghị quyết quan trọng nhằm vượt qua khó khăn thách thức để đi lên. Đó là Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 (5/1941) soi đường cho cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 giành thắng lợi; đó là Nghị quyết hội nghị lần thứ 15 Trung ương Đảng khóa II tháng 1/1959 xác định con đường đi lên của cách mạng miền Nam trong chống Mỹ cứu nước, đã tạo bước ngoặt quan trọng cho cách mạng miền Nam phát triển giành thắng lợi. Sau Hiệp định Paris, Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam, thời cơ giải phóng đất nước đã đến. Tháng 7/1973, hội nghị lần thứ 21 BCH Trung uơng Đảng khóa III đã ra Nghị quyết "Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước và cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới" đáp ứng nguyện vọng cả dân tộc, đây là tiếng kèn xung trận kêu gọi toàn Đảng, toàn dân xông lên giải phóng đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) nhằm thực hiện công cuộc đổi mới, đưa nước ta vượt qua khó khăn, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, để sớm trở thành một nước có nền kinh tế phát triển.

Suốt mấy chục năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn tự hào về Đảng của mình. Đảng do Hồ Chủ tịch sáng lập và rèn luyện, các thế hệ lãnh đạo của Đảng luôn phát huy truyền thống của một Đảng anh hùng, biết dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của dân. Kẻ thù của chúng ta luôn tìm mọi cách để làm mất lòng tin của dân đối với Đảng nhưng chúng đã thất bại. Nhân dân Việt Nam chỉ có một Đảng duy nhất lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản, ai cũng mong muốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua bao thăng trầm của cuộc cách mạng, nhất là khi mới giành được chính quyền, lực lượng hùng hậu của nhân dân cả nước đã cùng Đảng đứng lên bất chấp ác liệt, hiểm nguy, hy sinh tính mạng và tài sản của mình vì sự tồn vong của một nhà nước non trẻ do Đảng lãnh đạo. Mỗi bước ngoặt của lịch sử, các Nghị quyết của Đảng luôn là ánh sáng soi đường động viên toàn Đảng, toàn dân tộc vượt qua thử thách hoàn thành xuất sắc mục tiêu lý tưởng của mình. Trí tuệ của Đảng là ở chỗ đó và cũng chính vì thế mà dân luôn tin Đảng và mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính Đảng duy nhất của dân tộc luôn vững vàng có bản lĩnh, có đường lối sáng suốt chủ động vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi lên.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo đã nảy sinh những biểu hiện không lành mạnh ở một số cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước mà theo đánh giá của BCH Trung ương tại hội nghị lần thứ tư khóa XI vừa qua thì trong mấy chục năm qua bên cạnh các tổ chức đảng, và nhiều cán bộ, đảng viên đã nỗ lực vươn lên đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, tạo được niềm tin trong dân thì cũng có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý kể cả một số cán bộ cấp cao suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau. Sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, tiền tài, cằn cựa địa vị, cục bộ, lãng phí… Đây là vấn đề hết sức nhức nhối, đang ngày càng nghiêm trọng nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ… Như vậy, Đảng đã bắt đúng căn bệnh nan y của mình đã tồn tại nhiều năm, căn bệnh mà hầu hết đảng viên và quần chúng đã thấy từ rất lâu và đang trở thành nỗi bức xúc của nhiều người.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng lần này tuy nội dung không mới nhiều so với các Nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng của Trung  ương trước đây, nhưng nó đặt ra đúng lúc, có kế hoạch và các giải pháp thực hiện cụ thể, khẩn trương, đáp ứng sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân tộc. Từ sự chỉ đạo kịp thời và đúng đắn của BCH Trung ương không chỉ có tác dụng đối với cán bộ, đảng viên mà còn đòi hỏi mỗi người dân cũng phải có trách nhiệm cao hơn nữa góp phần làm cho Đảng trong sạch vững mạnh nhằm thể hiện lòng tin của dân đối với Đảng.     


          Vũ Tùng Vi
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201205/Nghi-quyet-cua-long-dan-2153276/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Quốc hội dự kiến thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lùi thời điểm Quốc hội cho ý kiến từ Kỳ họp thứ 4 (diễn ra cuối năm 2012) sang Kỳ họp thứ 5 và sẽ thông qua vào Kỳ họp thứ 6, diễn ra vào năm 2013.
,
,
,